Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Att bemöta och förebygga sexuella övergrepp

  Svenska kyrkan möter många människor, barn och vuxna, i verksamheter och i svåra livssituationer. Det är ett stort förtroende som anställda, förtroendevalde eller ideella inte får missbruka för egna sexuella syften. Svenska kyrkan har sedan 1998 på ett aktivt sätt arbetat med att förebygga och bemöta sexuella övergrepp i den egna verksamheten.

  Svenska kyrkan ska stå på den utsattas sida, och våga tala öppet om maktmissbruk och förtryck i de egna sammanhangen. Det handlar om att tala sant om livet.

  Verktyg för ledare på alla nivåer

  Boken Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp innehåller konkreta riktlinjer och handlingsplaner, juridiska texter och intervjuer. Den är ett verktyg för att ledare på olika nivåer, framförallt kyrkoherdar, ska kunna utbilda och undervisa anställda, förtroendevalda och ideella i frågor om övergreppsproblematik, sexualitet och lagar.

  Boken erbjuder kunskaper och metoder för professionellt förhållningssätt för alla som möter människor på Svenska kyrkans uppdrag och finns att ladda ned eller beställa till höger på den här sidan.

  Aldrig den utsattas fel

  Sexuella övergrepp handlar om makt och sexualitet. De väcker ibland känslor av skuld och skam hos den utsatta. För den utsatta är det viktigt att bli trodd och att få hjälp att placera skulden där den hör hemma, hos förövaren. Det är aldrig den utsattas fel.

  Stiftens kontaktpersoner

  Stiftens kontaktpersoner, en man och en kvinna utsedda i varje stift, är utbildade att ta emot berättelser om sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang och att stödja den utsatta vidare i processen. Se listan till höger för att ta kontakt med dem. Det går också bra att kontakta en kontaktperson från ett annat stift än det du bor i. 

  Trygga möten 

  Svenska kyrkan har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Från och med första april 2017 rekommenderas alla barn-, ungdoms- och konfirmandledare att gå den webb - baserade ungdomsledarutbildningen Trygga Möten. Utbildningen ger medvetenhet om att övergrepp sker i våra verksamheter, råd för att skapa goda rutiner och trygga mötesplatser för alla i våra verksamheter. 

  #MeToo och #VardeLjus

  Under hösten 2017 spreds #Metoo-uppropen världen över, då erfarenheter av sexuella trakasserier och övergrepp delades. Också ifrån Svenska kyrkans anställda kvinnor kom ett upprop: #Varde Ljus, där 1386 kvinnor protesterade mot kränkningar som förekommit i kyrklig kontext. I de ca 300 berättelserna som delades, berättas om tystnadskulturer, skuld och skam och om oprofessionellt bemötande från kollegor och chefer. 

  Uppropet utmanade Svenska kyrkan på alla nivåer, att utbilda och fortbilda medarbetare om trakasserier och övergrepp, om nolltolerans för maktmissbruk och mobbing. Biskopsmötet, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Svenska kyrkans Utbildningsinstitut är med i dessa större satsningar.

  20-års jubileum

  I december 2018 markerade Svenska kyrkan 20 års arbete med att förebygga och bemöta sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang med en nationell konferens. Inför detta gjordes en kvalitativ och kvantitativ utvärdering. Konferensen fokuserade insikter och lärdomar under 20 års arbete med att förebygga och bemöta sexuella övergrepp i kyrkan, samt identifierade konstruktiva vägar framåt för att Svenska kyrkan ska kunna erbjuda professionella medarbetare och trygga mötesplatser för alla människor, i glädje och sorg.​

  "Livet etter overgrep"

  Norska kyrkan har tagit fram filmen med fyra personers berättelser efter övergrepp. 

  Redaktör
  Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Marit Norén, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2022-09-26
  X
  Dokumentid: 129696- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410