Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Dokument, rapporter och litteratur om diakoni

  På den här sidan hittar du, och kan ladda ner rapporter, studier och annat material som handlar om diakoni.

   

  Samhällsekonomisk konsekvensanalys av Svenska kyrkans diakonala verksamhet (2021)

  Svenska kyrkans diakoni, det sociala arbetet, har ett samhällsekonomiskt värde på minst 1,5 miljarder kronor. Det framkommer i denna rapport, gjord av analysföretaget Ramboll, som kartlagt diakonins bredd och omfattning.

  Ladda ner Samhällsekonomisk konsekvensanalys av Svenska kyrkans diakonala verksamhet (pdf)

  Utvärdering av MSB-uppdraget: (2020)

  Under coronapandemin enades fem av Sveriges största frivilligorganisationer - däribland Svenska kyrkan - att i en överenskommelse med MSB bistå i arbetet med att hjälpa äldre och personer i riskgrupp att handla och hämta medicin. Analysföretaget Ramboll har sammanställt erfarenheterna från insatserna. Enkätsvaren visar bland annat att uppdraget uppskattats av anställda och frivilliga samt att det lett till goda samarbeten med kommunerna.

  Ladda ner en presentation av rapporten (pdf))

  Idéburet Offentligt Partnerskap – ett möjligt alternativ för församlingen? (2018)

  Idéburet Offentligt Partnerskap – IOP – är en särskild form av samverkan mellan en eller flera idéburna organisationer utan vinstsyfte och en eller flera offentliga parter kring en specifik verksamhet. Dokumentet fokuserar på Idéburet offentligt partnerskap som möjlig samverkansform mellan Svenska kyrkan och offentliga parter. I dokumentet finns stöd för att se om IOP kan passa församlingen, hur en process till avtal kan se ut, checklista mm.

  Ladda ner Idéburet Offentligt Partnerskap – ett möjligt alternativ för församlingen?

  Hinder för diakonal utveckling i Svenska kyrkan (2018)

  Ett delmål i projektet Diakoni och välfärd var att identifiera väsentliga hinder för diakonal utveckling, så som diakoner, kyrkoherdar och i viss mån övriga församlingsanknutna personer upplever dem. Sammanfattningsvis framkommer i denna rapport att de största hindren upplevs vara att kyrkoherdar och diakoner har olika syn på möjligheter och svårigheter, en otydlighet kring diakonisyn samt en hög arbetsbelastning för diakoner.​

  Ladda ner rapporten Hinder för diakonal utveckling i Svenska kyrkan (pdf)

  Framtida utmaningar för kyrka och samhälle (2016)

  I rapporten "Tankar om framtida utmaningar för kyrka och samhälle" har åtta forskare bidragit med sina reflektioner kring de utmaningar som kyrkan står inför i samhället. I fokus står den svenska välfärden och dess relation till kyrkans diakoni. Ett mål med rapporten var att stärka det strategiska tänkandet kring kyrkans diakonala uppdrag.

  Ladda ner Framtida utmaningar för kyrka och samhälle (pdf)

  Sverige mellan stolarna (2016)

  Boken Sverige mellan stolarna innehåller ett 60-tal berättelser från Svenska kyrkans diakoni, berättelser om utsatthet, människor och möten. Det är diakoner och människor som har sökt sig till Svenska kyrkans diakoni som berättar. ”Du är den första jag pratar med på tre dagar. Tack syster, för att du såg mig.” är exempel på rubriker. Boken är utgiven av Kyrkokansliet, Uppsala.

  Ladda ner Sverige mellan stolarna (pdf)

  Biskopsbrev om diakoni (2015)

  Ett nytt biskopbrev om diakoni. Biskoparna samtalar om vad diakoni betyder, hur den ser ut i våra olika sammanhang och hur den ska utvecklas vidare.

  Biskopsbrev om diakoni

  Svenska kyrkans roll och uppgift i den Svenska välfärden- en plattform (2013)

  Plattformen beskriver motiv, principer och värden som är vägledande när Svenska kyrkan på nationell nivå ska förhålla sig till olika frågor i den svenska välfärden.

  Svenska kyrkans roll och uppgift i den Svenska välfärden- en plattform

  På andra arenor - ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer (2013)

  En inventering av Svenska kyrkans närvaro i samhället, genom studie av ett antal lyckade verksamheter, exempelvis närvaro på köpcentrum, kriminalvård, förskola och inom hemsjukvård. Studien har genomförts genom intervjuer och deltagande observation.

  Ladda ner På andra arenor - ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

  Församlingsdiakoni i förändring? (2010)

  Svenska kyrkans sociala arbete så som det utförs av församlingsdiakonerna. En rapport från analysenheten, ärkebiskopens och generalsekreterarens sekretariat juni 2010. Huvudförfattare är Miriam Hollmer.

  Församlingsdiakoni i förändring?

   

  Nya möjligheter - Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige (2009)

  Den här boken är skriven med förhoppningen att den ska kunna fungera
  som underlag för en reflektion om Svenska kyrkans sociala roll och ansvar i samhället för församlingar och stiftsorganisationer.

  Ladda ner boken Nya möjligheter - Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige

   

   

  Redaktör
  Susanne Gorne, Svenska kyrkan i utlandet internt
  Innehållsansvarig
  Magnus Bodin, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-10-21
  X
  Dokumentid: 1272414- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410