Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  Rapport från Nordisk nätverkskonferens

  Foto: Lars Nymark Heilessen

  Den 3 – 5 september 2019 genomfördes en Nordisk nätverkskonferens om kyrkornas arbete med människor med intellektuella och andra funktionsnedsättningar på Danska folkkyrkans utbildnings och kunskapscentrum på Løgumkloster Refugium.

  Den nordiska konferensen erbjuds vartannat år i något av de nordiska länderna med de olika evangelisk-lutherska kyrkorna som värdar.

  Årets tema var Fællesskab for alle - fællesskab og formidling

  Konferensen samlade ett 50 tal deltagare från Finland, Sverige, Norge, Grönland och Danmark. Från Sverige deltog SKR:s ekumeniska arbetsgrupp för frågor kring funktionshinder.  

  Biskopar, teologer, forskare, kulturarbetare, handikapporganisationer, kyrkoråd, präster, pedagoger m fl. var representerade och föreläste och varje land berättade om sitt arbete med tillgänglighetsfrågorna. Genom grupparbete, gudstjänster, andakter och trevlig samvaro fördjupades frågeställningarna.  

  Under konferensen framkom vikten av att ha tid då det krävs tålamod, frimodighet och att ansvaret måste vara förankrat och finnas på kyrkans alla nivåer. Arbetet för allas rätt att få tillgodosett sitt andliga och behov och religionsutövning är fastlagt i den Europeiska människorättskonventionen § 9. För att tillgodose behoven behöver Biskopar, prostar och kyrkans ledning ta ansvar med samhällets representanter på respektive nivå och lyfta frågorna så de syns, hörs och inte glöms bort.

  Några av de programpunkter och innehåll i konferensen

  • Marianne Gaarden, Biskop föreläste utifrån Romarbrevets 2 kapitel vers 11 att inte göra skillnad på människor och hjärtats språk.
  • Hans Vium Mikkelsen, rektor för danska utvecklingscentret och lärare i dogmatik föreläste om Teologi och människosyn- utmaningar i arbetet kring människor med särskilda behov. Dogmatisk teologi och handikapp.
  • Tor Ivar Torguten, präst från Norge föreläste om det goda samarbetet mellan offentliga hälso- och omsorgstjänster och kyrkan (som utgår från den Europeiska människorättskonventionen § 9) om allas rätt till tanke och religionsfrihet, och den praktiska vägledning man arbetet fram i Norge.
  • Lars Nymark Heilesen berättade om upplägget kring dansk barnkonfirmationsundervisningen med särskilda behov. 50 % av alla 9-10 åringar deltar i barnundervisning 70 % av ungdomar i åldern 13-15 år deltar i konfirmationsundervisning.
  • Bende Vindelev, präst och projektledare från Aalborg gav konkreta tips och idéer hur man arbetar med barnkonfirmandundervisning och samarbetet med skolor och instutioner.  Det står inte längre i den kungliga förordningen att det är barn med särskilda behov. Nu skall alla l vara med och i samverkan med instutioner- arbetar man för att barnen skall få uppleva ett sammanhang och få god undervisning. Han betonade vikten av ordning, upprepning och goda strukturer som gör barnen och lärandet tryggt och meningsfullt.
  • Jukka Sariola från Finland presenterade sig som en av de på konferensen som har en grav funktionsnedsättning. Han sitter i rullstol och har andningshjälp och assistent dygnet runt. Jukka är engagerad i frågorna om funktionsnedsättningar, vilka ord man använder. Det finns skillnader i olika sätt att tala om funktionsnedsättningar. Vilka ord kan användas utan att det blir diskriminerande? Jukka har en muskel sjukdom som gradvis försämras. Inför konferensen upplevde han att det var svårt att veta om det bara är för dom som arbetar med frågorna eller de som själv lever med en nedsättning. Jukkas egen berättelse var att han vid 8 års ålder var gående och kunde gå i vanlig skola som alla andra. Det var inte förrän han var 14 år som han första gången mötte andra som var rullstolsburna. De var 20 rullstolsburna med olika nedsättningar och han fick sin första rullstol. Vid 18 års ålder fick han andningshjälp. Idag är han 55 år och lever med en muskelsjukdom.
  • Claes Trelifden är omsorgspräst och arbetar både som specialist på området om funktionsnedsättningar men reser också i Borgå stift och arbetar praktisk med frågorna.
  • GLAD är ett danskt företag som Startade 1999 i Köpenhamn. Grundidén bygger på att det är anställda med funktionsnedsättningar som arbetar och producerar och sänder program för radio, tv (sänder 21:39 på lördagar). GLAD som arbetsgivare ställer frågan till de anställda: vad kan du och vad vill du göra? Och sedan gör man program tillsammans. Man samarbetar med jobbcentra, och hjälper också till om det behövs hjälpmedel, bostad eller pedagogisk hjälp. 2008 var man 8 anställda och 2018, 26. 
  • Från Sverige föreläste Elna Wahlgren Lundqvist om svenska kyrkans arbete och Karin Wiborn berättade om det ekumeniska samarbetet. ​

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2019-10-08
  X
  Dokumentid: 1461304- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617