Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Råd i samband med ansökningsprocessen

  Det finns mycket att vinna på att söka pengar från fonder, stipendier eller andra externa kanaler. Även om det kan vara tidskrävande så är det ofta värt det. Innan ansökan - tänk på det här!

  Ansökningsproceduren kan se väldigt olika ut beroende på vilken typ av medel det är man söker. Därför är det svårt att ge allmänna råd kring vad man ska tänka på innan man ger sig in i en sådan.

  Till exempel är det stor skillnad mellan att söka EU-medel för ett omfattande integrationsprojekt som planeras i samverkan med kommunen och en stipendieansökan som rör en enskild person. 

  Här är några generella råd i samband med ansökningsprocesser:

  • Undersök om någon av församlingens lokala samverkanspartners och andra kyrkor och församlingar har projekt eller aktiviteter på gång. Kanske kan man göra en gemensam satsning? Att söka pengar i samverkan med andra sparar tid och pengar och förbättrar förutsättningarna för att man ska kunna skriva en övertygande ansökan.  ​
  • Se över vilka resurser som kommer att krävas för att en ansökan ska kunna tas fram. Vem skriver ansökan, vem följer upp processen och vem sköter återrapporteringen om församlingen skulle få medel?
  • Ta tillvara den kunskap som finns inom församlingen. Har någon erfarenhet av att göra ansökningar eller erfarenhet av just den verksamhet ni söker medel för? Vilka perspektiv får ansökan att sticka ut i mängden? Finns det sedan tidigare väl fungerande verksamhet i församlingen som man kan använda som exempel?​
  • Ta tidigt kontakt med den organisation som utlyser medlen.  Det kan finnas mycket information att hämta om utlysningen som inte framgår i texten. Kom ihåg att det även ligger i den utlysande organisationens intresse att medlen används till projekt som i största möjliga mån överensstämmer med grundidéerna bakom utlysningen. Det är inte ”fusk” att diskutera sin ansökan med de som ska bedöma den, utan ett sätt att undvika att arbete görs i onödan. ​
  • Ta reda på vilka former av hjälp som finns att få i ansökningsprocessen. Att kontakta stiftet för att undersöka vilka möjligheter för samverkan som finns är en bra början.
  • Redan i ansökningsprocessen är det viktigt att reflektera kring långsiktig hållbarhet. Oavsett om man söker medel för att arbeta i projektform eller för att stärka den ordinarie verksamheten tar pengarna så småningom slut. Det är då viktigt att man har en plan för hur man ska kunna arbeta vidare, alternativt hur man avslutar satsningen på ett bra sätt. Detta är särskilt viktigt när man arbetar med personer i utsatta situationer som kan drabbas hårt om en viss typ av verksamhet eller stöd plötsligt upphör. ​
  • Låt framtagandet av ansökan ta tid. Se till att den som skriver ansökan är väl insatt i vilka kriterier som tas upp i utlysningen och att ansökan kommer att kunna svara mot dessa. Se även till att på ett tydligt sätt beskriva den aktivitet eller insats som pengarna söks för. Slutligen; lägg tid på att gå igenom ansökan, språkligt och innehållsmässigt. Om många ansökningar inkommer vid en utlysning är det lätt hänt att en ansökan som ger ett slarvigt intryck sållas bort.  ​
  Redaktör
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2019-08-22
  X
  Dokumentid: 1454080- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410