Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Nya svenskar/migrationsbakgrund

  Foto: Johannes Frandsen

  Här finns hjälp och stöd för dig som arbetar med personer som är nya svenskar och/eller har migrationsbakgrund.

  På den här sidan:

   

  Stöd på andra språk

  Information på andra språk

  Bildstöd

  Bildstöd med enkel och tydlig information om vad coronaviruset är, hygienråd med mera. Läs mer och ladda ner bildstödet här.​​

  Informationsmaterial från MSB om Covid 19 som riktar sig till tredjelandsmedborgare.
  Innan jul skickades informationsfoldrar ut till de verksamheter som hade beställt. Nu har det materialet kompletterats med filmer och folders på msb.se. 
  Ni hittar allt material på denna sida om ni scrollar ned lite.
  Foldern går fortfarande att beställa i tryckt format, ni kan beställa den här gratis.   

  Talade nyheter på olika språk
  Sveriges radio erbjuder talade nyheter om corona på olika språk. Lyssna på nyheter om corona på olika språk.​​ 

  Islamic Reliefs stödlinjer​

  Islamic Relief har upprättat stödlinjer dit personer som talar arabiska, svenska, engelska, franska och tigrinja kan höra av sig för att få praktisk hjälp eller någon att prata med om sin oro. 

  • Telefonnummer: ​073-375 8488
  • Telefonnummer: 073-375 8472​

  Arbete med ensamkommande/asylsökande

  Det finns en risk att ensamkommande unga, som redan sedan tidigare befinner sig i utsatthet, i och med coronakrisen blir än mer utsatta. Vi kan värna om deras rättigheter och även visa på skyldigheter. Orsaker till utsatthet för unga som omfattas av nya gymnaiselagen kan vara att de 

  • får svårt att klara skolan eftersom gymnasieskolorna nu är stängda och inte alla har verktyg för att följa undervisningen
  • kan gå miste om dagens enda lagade mål mat eftersom gymnasieskolorna är stängda och skollunchen inte serveras.  

  Arbete med papperslösa

  Personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige, så kallade papperslösa, och som saknar fast boende har svårt att undvika att smittas. Om du kan lämna tips på boendemöjligheter, kontakta gärna Faiaz Dowlatzai, ordförande i Ensamkommandes förbund.

  Vuxna som söker asyl, eller vistas i Sverige utan tillstånd, ska få sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Barn under 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i den region som du söker vård i. Läs på vårdguiden 1177 om rätten till vård för personer utan tillstånd.

  Konsekvenser av coronapandemin 

  Den pågående coronapandemin påverkar asylsökande, nyanlända och papperslösa. Via nedanstående länk får du mer information om hur olika grupper drabbas.​

  Så här påverkas asylsökande, nyanlända och papperslösa av corona-pandemin

  Förslag på aktiviteter för gruppen ensamkommande/asylsökande

  Religiösa ledare informerar om covid-19   

  Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) tagit fram 12 informationsfilmer på olika språk om coronaviruset med företrädare för olika trossamfund. Företrädarna talar på följande språk: svenska, arabiska, syriska/suryoyo, tigrinja, serbiska, turkiska, thailändska och persiska.

  Se filmer med religiösa företrädare som informerar om covid-19​​.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Magdalena Wernefeldt, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2021-02-01
  X
  Dokumentid: 1488688- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410