Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Kan IOP passa församlingen?

  Svaret är att det beror på. Utgångspunkten bör vara att församlingen ställer sig frågan: vilka samhällsutmaningar vill vi rikta vår energi mot och hur kan vi agera själva och i kombination med andra för att göra det så effektivt och hållbart som möjligt?

  Fördelar

  • Mer jämbördig relation mellan idéburen och offentlig part än vid upphandling. Alla parter får vara beredda på att dela på ansvar och problemformulering.
  • Möjlighet att vara långsiktig.
  • Offentlig part ska inte detaljreglera. Mindre risk att församlingen blir en underleverantör.

  Nackdelar

  • En mer jämbördig relation innebär att ingen av parterna (det vill säga inte heller församlingen) har ensamrätt på att bestämma vad som ska göras, hur det ska göras eller hur finansieringen ska se ut. För den som eventuellt främst letar finansiering till ett färdigt koncept kan detta eventuellt ses som en nackdel.
  • En gemensam process och samförstånd kräver tid. Förarbetet är avgörande.
  • Det finns en ovana vid formen. Såväl kommuner som idéburna kan känna sig osäkra på det lagliga utrymmet och vilka roller de själva har i processen runt avtalet.
  Checklista Processen Avtalet
  Redaktör
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2018-09-23
  X
  Dokumentid: 1409879- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410