Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Idéburet Offentligt Partnerskap - IOP

  Att ingå ett IOP-avtal är ett sätt att i formaliserad form enas om samverkan kring en verksamhet.

  Grunden för Svenska kyrkans engagemang i samhället är att varje församling har fått i uppdrag att omsätta kristen tro i handling genom omsorg om medmänniskan och skapelsen. Hur en församling väljer att engagera sig i välfärdssamhället påverkas av hur man tolkar detta uppdrag. Det har därför med kyrkosyn och diakonins identitet att göra. I Vägledning för diakoni finns verktyg att arbeta med detta.

  Samverkan kan bidra till gemensam välfärd

  Svenska kyrkan värnar vikten av ett väl rustat civilsamhälle och en levande demokrati. Samverkan såväl mellan idéburna aktörer som mellan idéburna och det offentliga kan bidra till att vitalisera vår gemensamma välfärd. Under rätt förutsättningar kan Idéburet Offentligt Partnerskap - IOP - vara ett sätt att stärka relationen mellan det offentliga och det idéburna samhället.

  Ladda ner vägledning om IOP

  Svenska kyrkan har tagit fram ett material med vägledning och stöd om IOP (pdf), för dig som vill se om IOP kan vara ett lämpligt alternativ för församlingen, och behöver få hjälp att skapa ett genomarbetat avtal.

   

  Redaktör
  Susanne Gorne, Svenska kyrkan i utlandet internt
  Innehållsansvarig
  Magnus Bodin, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-11-25
  X
  Dokumentid: 1409876- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410