Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Hur går det till?

  Arbetet med diakonipastoralen är en process i fem steg

  Arbetet med diakonipastoralen är en process i fem steg

  Det här är en processmetod i vilken man med fördel kan involvera både anställda och ideella medarbetare. Pastoralen utvecklas under fem steg där varje steg innehåller verktyg och frågor som för processen framåt.

   

  Diakonipastoral i fem steg

   Steg 1 Se – inventera

  Diakonal inventering bestående av:
  • Församlingens uppdrag - diakonisyn
  • Församlingens nuvarande diakonala arbete
  • Församlingens omvärld

  Steg 2 Bedöm – prioritera
  Analysera och dra slutsatser av det som kommit fram under den diakonala inventeringen. Reflektion kring vad som är viktiga områden att prioritera och vad som inte är det.

  Steg 3 Handla – konkretisera
  Konkretion av församlingens diakonala uppdrag i form av handlingsplaner för de arbetsområden som prioriterats.

  Steg 4 Lära – utveckla
  Uppföljning. Att lära sig av erfarenheten och dra nya slutsatser. Är vi på rätt väg? Behöver något förändras? Är det dags att avsluta eller utveckla någon verksamhet?

  Steg 5 Sprida
  Sprida kunskap och kännedom

   

  Diakoni – hur prioritera?

  Att församlingen ska arbeta med diakoni är självklart. Men på vilket sätt? När ni börjar arbetet kommer en mängd frågor att infinna sig:

  • Varför har vi just de verksamheter vi har?
  • Hur tolkar vi kyrkans uppgift att utöva diakoni och hur tar handlingen gestalt?  
  • Vad lär vi oss längs vägen och hur får vi reda på vad som fungerar bra och vad som går mindre bra?
  • Hur beredda är vi att förändra vårt invanda sätt att arbeta?

  Det handlar om att inventera det diakonala arbete församlingen bedriver idag och dra slutsatser utifrån inventeringen för att kunna prioritera vad som ska konkretiseras inom det diakonala arbetet. Till sist sker en uppföljning av verksamheten. Att ställa sig frågan ”vad har vi lärt oss?” och med förnyad kunskap utveckla det diakonala arbetet in i en föränderlig framtid.

  Metoden bidrar till att tydliggöra motiven för och uppmuntra prioritering av det diakonala arbetet.

   

  Hur gör man?

  Följ de fem stegen i tur och ordning från Se-inventera till Sprida. Varje avsnitt avslutas med att ni dokumenterar det ni kommit fram till. Steg 1 innehåller en diakonal inventering i tre delar. Steg 2 och 3 innehåller enbart en del. Steg 4 innehåller två delar och Steg 5 en del.

  Processen diakonipastoral

  När ni gått igenom samtliga fem steg har ni en diakonipastoral med konkreta handlingsplaner för olika delar av ert diakonala arbete. Diakonipastoralen blir dock aldrig klar. Den är ett levande dokument som ska stå under ständig utvärdering och uppdatering.

  Det går att använda de fem stegen separat, för att exempelvis enbart göra en omvärldsinventering

  Så fungerar verktygen

  Det finns en huvudmall som ni löpande skriver i. Ladda ner huvudmallen i högermarginalen och spara den på er dator. Ni använder mallen genom hela processen och den blir till sist er diakonipastoral.  

  Inom varje steg finns ett antal underlag av olika omfattning. De kan ge inspiration inför formuleringen av de olika delarna av er pastoral. Välj den nivå som passar er bäst; nivå 1 (enklare) eller nivå 2 (utökad).

  Begrepp och definitioner

  I den löpande texten är det möjligt att klicka på vissa ord för en definition eller en längre beskrivning. Begreppen finns samlade här.

  Hur lång tid tar det?

  Det avgör ni! Arbetet kan ske koncentrerat eller över längre tid. Inledningsvis gör ni upp en plan för hur ni vill lägga upp arbetet med hänsyn tagen till hur många ni är, vilka resurser ni har och vilken nivå ni väljer.    

  Fortsätt vidare till önskat avsnitt:

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  khus\svkmak,
  Uppdaterad
  2014-02-08
  X
  Dokumentid: 788821- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410