Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Rapport: Hinder för diakonal utveckling i Svenska kyrkan

  Delrapport till Projekt Diakoni och välfärd

  Mellan 2016 och 2018 har projekt Diakoni och välfärd bedrivits i form av en dialog- och arbetsprocess mellan Göteborgs, Västerås och Luleå stift och nationell nivå. Projektets övergripande syfte är att bidra till att underlätta ett strategiskt tänkande kring diakoni och diakonal utveckling. 
  Mer om projekt Diakoni och välfärd finns i projektbeskrivningen samt på Intranätet under diakoni. 

  Ett av projektets delmål var att identifiera väsentliga hinder för diakonal utveckling ska identifieras och redovisas i en separat rapport. Detta är den rapporten.

  Fokus för rapporten har legat på att identifiera vilka hinder som upplevs finnas. Målet är att redovisningen ska kunna bidra till att, i den mån det går, ta fram strategier för att hantera hindren.

  Kort sammanfattning av resultaten

  Utifrån det material som ligger till grund för rapporten framträder olika hinder för diakonal utveckling (eller diakonalt arbete överlag). Dessa hinder redovisas mer utförligt i rapporten under respektive rubriker. Sammanfattningsvis tycks de största hindren höra samman med:

  • Att kyrkoherdar och diakoner har olika syn på möjligheter och svårigheter
  • Otydlighet kring diakonisyn
  • Hög arbetsbelastning för diakoner​

  Många av de olika identifierade hindren har kopplingar till vandra. Inte minst har otydligheten kring diakonisyn stor påverkan på de flesta andra områden som upplevs som problematiska. Förhoppningen är att Vägledning för diakoni kan bidra till en mer enhetlig syn och därigenom förenkla samtalet om, och den strategiska utvecklingen av, församlingens diakoni.

     ​

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2020-03-09
  X
  Dokumentid: 1427225- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410