Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Förberedelser

  På kyrkorådets/församlingsrådets uppdrag

  Kyrkorådet har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Ansvaret kan vara delegerat till församlingsråd och arbetsledande komminister. Arbetet med diakonipastoralen måste därför initieras och beslutas av någon av dem. När diakonipastoralen är färdig ska den också antas av kyrkorådet alternativt församlingsrådet.

  Flödesschema

  Hela processen bör följa nedanstående turordning:

  1. Kyrkoherden/arbetsledande komminister initierar arbetet

  2. Kyrkorådet/församlingsrådet sanktionerar arbetet

  3. Kyrkoherden/arbetsledande komminister beslutar om vilka som ska involveras, utser en arbetsgrupp samt en processledare som är sammankallande och ansvarar för planering och dokumentation

  4. Arbetsgruppen gör upp en tids- och arbetsplan

  5. Metoden för att ta fram en diakonipastoral följs steg för steg

  6. Varje steg dokumenteras och granskas fortlöpande av arbetsgruppen

  7. Det slutliga resultatet granskas av arbetsgruppen:
   a) bedöms det vara klart presenteras det för kyrkoherden/arbetsledande komminister
   b) behöver det revideras, utses en i gruppen att formulera om texten och återkomma till gruppen, innan det går till kyrkoherden/arbetsledande komminister

  8. Kyrkoherden/arbetsledande komminister granskar och fattar beslut om huruvida diakonipastoralen ska:
   a) tas upp vid medarbetarsamling för information och reaktion
   b) gå direkt till kyrkorådet/församlingsrådet för beslut
   c) gå tillbaka till gruppen för revidering

   

  Fortsätt vidare till önskat avsnitt:

  Tillbaka till startsidan

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  khus\svkmak,
  Uppdaterad
  2014-01-23
  X
  Dokumentid: 788837- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410