Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Ett rättighetsbaserat arbetssätt

  Kyrkokansliet och Sensus studieförbund har utvecklat en metod om hur kyrkan kan arbeta rättighetsbaserat. Ett arbetssätt som bygger på tankar om empowerment.

  Ett rättighetsbaserat arbete är ett redskap för de församlingar som vill arbeta effektivt med påverkansarbete. Det är en metod som ger oss verktyg att arbeta med orsakerna till eller strukturer som skapar människors utsatthet och utanförskap.

  Berör förhållningssätt
  Ett rättighetsbaserat arbete handlar också om vårt förhållningssätt i mötet med den andre och om vår roll i det mötet. Ett förhållningssätt som har fokus på individens inneboende förmåga att utvecklas och ta ansvar för sitt eget liv och hennes inneboende vilja att hålla i rodret själv, att själv bestämma och ha inflytande i sitt eget liv. Det handlar om individens utveckling av sin egen inre förmåga och vårt stöd i den processen, det vi kallar empowerment.

  Grunden är de mänskliga rättigheterna
  Grunden för ett rättighetsbaserat arbete är de internationella mänskliga rättigheterna, en helhetssyn på människan och synen på människan som en i grunden social varelse med behov av att finnas med i ett kollektivt sammanhang. Ett rättighetsbaserat arbete tydliggör vår roll att rusta människor till eget inflytande i frågor som rör deras liv.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jan Sjögerud, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-10-12
  X
  Dokumentid: 717157- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410