Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Dokumentation från konferens del 2, "Döden, döden,döden"

  Här samlas dokumentation från konferensen. Videoupptagningarna erbjuder reflektion över Svenska kyrkans möten med människor i samband med död, sorg och begravning.

  Från konferensens andra del, 25 - 26 april 2017​ ​

  Att mötas i det svåra
  Om församlingens arbete med sorg och begravning Esbjörn Hagberg, biskop emeritus​.

  Döden, från närhet till distans
  Några historiska perspektiv Urban Claesson, forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet, professor i historia med inriktning på kyrkohistoria vid Högskolan
  Dalarna.​

  Musiken som tecken på liv
  Om gudstjänstmusiken som levande praktik och mötesplats mellan människa och Gud Mattias Wager, domkyrkoorganist i Stockholm

  Intervju om kyrkliga begravningsbyråer Krister Kappel, kyrkoherde 

  Den unika begravningsgudstjänsten
  Om begravningsgudstjänsten som resurs och svårighet Boel Hössjer Sundman, teol.dr, handläggare för kyrkans gudstjänstböcker vid kyrkokansliet och Ingegerd Sjölin, teol.dr,
  teologisk sekreterare vid Sekretariatet för teologi och ekumenik, kyrkokansliet. ​

  "Gråt med dem som gråter" 
  Om sorgegruppers roll i församlingsarbetet. Lis Carlander, församlingsherde i Lunds östra stadsförsamling.

  ”Kyrkogården – en plats för levande och döda” 
  Katarina Evenseth, begravningschef i Göteborg och ordförande i Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer.

  "Rummet och riten"
  Om kyrkorummet som resurs i mötet med döden. Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan i Lunds domkyrka.

  Redaktör
  Susanne Gorne, Svenska kyrkan i utlandet internt
  Innehållsansvarig
  Erik Gyll, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-10-14
  X
  Dokumentid: 1336319- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410