Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Själavård och samtal

  Foto: Magnus Aronson

  Våra möjligheter att utöva själavård och föra samtal med unga och äldre, påverkas under tiden då coronaviruset sprids i Sverige. Här hittar du stöd och material.

  Spridningen av corona-viruset har gjort det svårt - och i många fall omöjligt - att träffas i det fysiska rummet.

  Forskning visar också att utsattheten ökar för kvinnor, barn och hbtq-personer i form av våld, övergrepp, tystnad, osynliggörande och missbruk när människor tvingas vara hemma i större utsträckning. Som kyrka vill vi förhindra att detta sker och stödja när det faktiskt händer.​ 

  Här följer råd och tips för hur samtal och själavård kan genomföras när möten i det fysiska rummet inte är möjliga. ​

  På den här sidan:

  Första hjälpen i psykisk hälsa

  Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. 
  Till utbildningsprogrammet avsett för allmänheten.

  Vad kan jag göra åt min ångest

  Vad är ångest? Seriestart! Vad är ångest? Vad händer i kroppen och varför reagerar vi som vi gör? Johanna Olander, psykoterapeut och teolog, guidar dig. Häng med i vår serie och lär dig mer om vad ångest är och vad man kan göra åt det! 

  Del 1 av 4. Vad är ångest?​

  Del 2 av 4. Varför får jag ångest?

  Del 3 av 4. Vad kan jag gör av min ångest?

  Del 4 av 4. 

  Samtal under sekretess

  Observera att enskild själavård med präst under absolut tystnadsplikt, bara kan garanteras via telefon eller via Jourhavande prästs tre kanaler (telefon, chatt eller elektroniskt brev). 

  • Jourhavande präst
   Jourhavande präst nås via 112, som kopplar vidare till jourhavande präst. Samtalet spelas inte in och syns inte på telefonräkningen. Chatt eller digitalt brev krypteras och försvinner när chatten stängs ner eller brevet tas bort. Läs om jourhavande präst Använd gärna filmen nedan för att marknadsföra jouren.
  • Sverigefinska telefonjouren
   Till Sverigefinska telefonjouren kan man ringa om man vill föra samtal på finska med en medmänniska. Telefonjouren bemannas av volontärer. Samtalen är anonyma. Läs om Sverigefinska telefonjouren / Palveleva puhelin​. Nedan finns två korta filmer att användas på t ex Facebook. för att marknadsföra jouren.
  • Samariterhemmets samtalsmottagning för äldre
   Samariterhemmet erbjuder kostnadsfria samtal för äldre. Det som erbjuds är samtal med diakon och präst samt kostnadsfria terapeutiska samtal med legitimerade psykoterapeuter, alla med tystnadsplikt. Läs mer om samtalsmottagningen på Samariterhemmet

  Möten via telefon

  Telefon är ett alternativ när enskild själavård och själavårdande samtal begränsas av att vi inte kan genomföra fysiska möten. (Sociala medier är inte tillräckligt säkra för att där bedriva enskild själavård). ​

  Goda råd för möten via telefon

  Här kommer några råd kring att mötas, med rösten som enda redskap. Råden är formulerade av Gunilla Löf Edberg, fd nationell samordnare för jourhavande präst och institutionssjälavård.

  • Skapa ett själavårdsrum
   Ordna ett själavårdsrum i rummet om du sitter på en annan plats än ditt ”vanliga” rum. Ställ dit saker som hör ihop med själavård, för dig. (t.ex. ljus, kors eller ikoner) Om det känns rätt kan du även ha på dig ämbetsskjortan.
  • ​Att inte se varandra
   Det vi saknar, som själavårdare, när vi inte sitter eller går bredvid varandra, är ju det som sägs bortom orden. Att vaka över att jag och konfidenten följs åt under samtalet blir, förstås, extra angeläget när vi inte får ” tilläggs- ord” via gester och annat. Vi behöver förvissa oss om att vi har uppfattat det som konfidenten menade.
  • Ibland blir det missförstånd
   Att missförstå eller inte kunna tyda ett skratt eller ett tonfall är naturligtvis enklare när vi inte delar ett fysiskt rum. Men du kan alltid ”laga” det som blev fel. Vi möts ju oftast med ett stort mått av förtroende och välvilja. Kanske, känner du också din konfident sedan tidigare och då har ni ju förmodligen redan etablerat tonen i era samtal.
  • Tystnaden
   Den kan ju vara knepig, även i ett samtal där man sitter mitt emot varandra och den blir ännu knepigare att förhålla sig till i telefon. Som vi vet, så behövs den, för eftertanke, bekräftelse och minipaus. Ge tystnaden det utrymme som behövs och känns bekvämt, även i telefonkontakten.
  • Inte en intervju utan enskild själavård
   Min erfarenhet är att det känns mer frestande i en telefonkontakt att ställa fler ”intervjuande” frågor än när man sitter i samma rum. Det blir nog så för att kompensera bristen av kroppsspråk.
   Naturligtvis kan själavårdaren fortfarande fråga om olika saker men ändå vara medveten om varför frågan ställs.
  • ​Telefon - ett gott alternativ
   Det finns förstås fördelar med att träffas i ett gemensamt fysiskt rum och samtidigt finns det andra fördelar med ett möte via telefon. T.ex. möjligheten att enbart få fokusera på det som faktiskt sägs. I den tid vi är inne i nu är telefon i alla fall, ett gott, kvalitativt alternativ, så att vi som kyrka kan fortsätta att erbjuda enskild själavård.

  Former för övriga samtal 

  Många människor är idag i digitala medier och använder dessa naturligt för att ta en kontakt med kyrkan. Kanske vill man ställa frågor kring verksamheten eller be om hjälp. Detta kan vara ett sätt att få en första kontakt. Det finns många olika kanaler.

  • E-post
   E-post är ett bra verktyg för att få kontakt med personer som behöver prata. Om personen vill föra ett samtal under sekretess, går det bra att flytta samtalet till en säker kanal (se ovan).
  • Chatt via sociala medier
   De flesta sociala medier erbjuder idag möjligheter till chatt. Chatt är ett snabbare sätt att kommunicera än e-post och liknar mer ett vanligt samtal. Håll koll på församlingens kanaler, som t ex Facebook och Instagram och kontrollera de meddelanden som kommer in. Om personen vill föra ett samtal under sekretess går det bra att flytta samtalet till en säker kanal (se ovan)
  • Samtal via webbkamera
   Ett bra komplement när man inte kan ses i det fysiska rummet, är att koppla upp sig i ett videosamtal. För detta finns flera appar. Man kan även ses en större grupp samtidigt samt chatta samtidigt.

  Existentiella samtalskort

  Samtalskort om existentiella frågor - samtal som stärker frisk-, skydds- och hälsofaktorerna för ökad psykisk och fysisk hälsa.
  Du hittar korten hos Studieförbundet Vuxenskolan.

  Digitala plattformar för samtal

  Skype: Programmet laddas ner gratis till mobil eller dator. Man kan även tala utan att koppla på sin webbkamera. Samtalet sker över befintlig Internet-koppling​ istället för via traditionellt telefonnät. Skype har även tagit fram nytt mötesverktyg som heter Meet now. Läs mer om Meet Now  

  Facebook Messenger:
  Även via Facebook Messenger går det att koppla på webb- eller mobilkamera, för att se varandra. Samtalet sker över befintlig Internet-koppling​ istället för via traditionellt telefonnät.

  Google meet
  : Google Meet är en kommunikationsplattform som utvecklats av Google. Det går att chatta och föra videosamtal, även med en större grupp.

  House party:
   Houseparty är en app som möjliggör för en grupp att chatta, ses via videokameran.

  Zoom
  : Zoom är ett program för att mötas digitalt, men verktyget har tyvärr visat sig ha vissa säkerhetsrisker. Till varje Zoom-möte finns ett telefonnummer dit deltagarna ringer upp. Väljer man mellan Zoom och Skype så rekommedenars Skype. Säkerheten för tjänsten har diskuterats, Här finns en artikel i ämnet.

  Teknisk plattform för digitala själavårdsmöten: Det pågår ett arbete på Svenska kyrkans nationella nivå för att ta fram en teknisk plattform för digitala själavårdsmöten som håller måttet i relation till tystnadsplikten. Plattformen är ännu inte på plats. 

  Teams
  Många skolor och organisationer använder Microsofts verktyg Teams. I detta finns chatt, mötesfunktion mm. Teams finns både som kostnadsfri variant och betald.

  Pexip
  Pexip är ett verktyg för digitala möten. Det är en kostnad för att använda verktyget.

  Promenera och samtal om existentiella frågor 

  I Jönköping har sjukhusprästerna byggt upp en existentiell slinga kring sjukhuset som alla kan gå. Såhär skriver sjukhusprästerna: "När du promenerar runt Slingan och njuter av naturen har du även möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra fundera på existentiella frågor – hur du ser på livet och vad som är viktigt för dig. Via en QR-kod får du i din telefon med dig några tankar för din vandring.
  Här får du del av deras initiativ och inspiration till att göra något liknande 

  Stöd för själavårdande samtal och själavård i coronatid

  Under coronapandemin kan den psykiska pressen öka, frågorna bli fler och den egna utsattheten bli mer märkbar. Här finns råd och utbildning för dig som möter människor i samtal och själavård.

  Suicidprevention i coronatider 

  Corona har förändrat livet för människor världen över. Många vänder sig till kyrkan med sin oro för hjälp, stöd och samtal. Var uppmärksam på signaler som kan tyda på att någon funderar på att ta sitt liv och ställ rätt frågor. Här finns en film om detta från Växjö stift med Göran Melin från Räddningstjänsten i Jönköping Se filmen om suicidprevention

  Våga prata om självmord

  En film från Uppsala stift med Monika Oscarsson, stiftsadjunkt för själavård och andlig fördjupning och Gunnel Rosén, sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala som samtalar om suicidprevention. Se filmen här.

  Psykologisk behandling för allvarlig oro över Covid-19

  Karolinska institutet erbjuder en internetbehandling mot corona-oro. Det är en kortare behandling som riktar sig till personer som upplever så mycket oro att den begränsar vardagen. Du som arbetar diakonalt och med själavård får gärna tipsa om behandlingen. 

  Läs mer om behandlingen

  Risk för ökad alkoholkonsumtion

  Det är vanligt att människor känner oro, stress eller nedstämdhet under en kris. Stress och social isolering kan i sin tur leda till en ökad alkoholkonsumtion. I detta dokument från Folkhälsomyndigheten kan du hämta mer information om hur alkoholen påverkar samhälle och individer på kort och lång sikt. (pdf)

  Våld och utsatthet i nära relationer

  Under den period då många stannar hemma ökar risken för våld och övergepp i nära relationer ökar. SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram råd och stöd för dig som möter detta.

  Läs om våld mot utsatta kvinnor och barn - information från SKR

  Om våldsutsatthet i nära relationer - råd och vägledning från Jämställdhetsmyndigheten

  Upptäcka självskadebeteende

  En film om att upptäcka självskadebeteende, framtagen av Göteborgs stift.​

  Miniföreläsningar med stöd och kunskap för själavårdare

  Cecilia Melder är präst och lektor i religionspsykologi. I en serie korta föreläsningar ger hon råd och inspiration till dig som arbetar med själavård. Filmerna är nyinspelade med anledning av coronakrisen. och är ungefär 15 minuter långa.

  • Föreläsning 1: Själavård med hjärnkoll
   Betydelsefulla perspektiv i själavård utifrån forskning om vad som händer i hjärnan i tider av kris.​
  • Förläsning 2: Själavårdaren - flocken och den existentiella ensamheten
   Betydelsefulla perspektiv för själavård utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv på forskning inom bland annat medicinsk krispsykologi, sociologi, geriatrik och beprövad erfarenhet.
  • Föreläsning 3: Själavårdens Mob-förråd och andliga skyddsutrustning
   En föreläsning om hur påfrestningarna ökar i extraordinära situationer och hur det kan påverka oss på lång och kort sikt. Vad som kan stärka våra resurser och hjälpa oss att bibehålla så god hälsa som möjligt, utifrån förutsättningarna.
   Errata: förråd saknar ett r på första bilden och staben jobbar normalt i 4-timmars pass.

  Material för nedladdning

   

   

  Redaktör
  Susanne Gorne, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Anna Lundgren, Diakoni
  Uppdaterad
  2021-06-15
  X
  Dokumentid: 1486687- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410