Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Diakonitriangeln

  Diakonitriangeln är en pedagogisk modell för att illustrera skillnad och relation mellan diakonins teologi och diakonins praktik. Tanken är att det ska göra det lättare att reflektera kring församlingens diakonala uppdrag.

  Enligt diakonitriangeln som modell är diakoni kyrkans uppdrag att genom omsorg om medmänniskan och skapelsen utöva kristen tro i handling. Det motsvarar triangelns mitt och den teologiska grunden. Sidorna av triangeln visar hur diakoni utövas: genom förhållningssätt, verksamheter och utövare. Kyrkans diakoni är helheten av dessa delar.

  När församlingen samtalar om diakoni och planerar det diakonala arbete är det viktigt att vara medveten om vilken aspekt man talar om. Eftersom begreppet diakoni är mångfacetterat finns det risk för missförstånd. Någon kanske talar om diakoni som ett förhållningssätt, medan någon annan syftar på diakoni som församlingens diakonala verksamheter, och ytterligare någon om diakonens arbetsuppgift.

  Alla aspekter behöver finnas med

  Tanken med diakonitriangeln är att alla delar i triangeln behöver finnas med i församlingens diakonala arbete. Det innebär att även om man i en reflektionsprocess behöver kunna diskutera olika aspekter av diakoni så ska de ses i relation till varandra. Triangeln kan vara en hjälp att säkerställa att alla aspekter finns med. Genom det kan det bli lättare att reflektera och tänka strategiskt kring diakoni och diakoni som hela församlingens uppdrag.​

   

  Diakonitriangeln innehåller alltså fyra delar:

  Diakonitriangelns mitt illustrerar diakonins identitet, själva idén bakom att kyrkan ska utöva diakoni genom att visa omsorg. Här finns det olika teologiska motiv och utgångspunkter som svar på frågan ”varför” församlingen ska utöva diakoni.

  Diakonitriangelns tre sidor motsvarar sedan tre grundläggande aspekter av hur diakoni kan utövas, nämligen genom förhållningssätt, genom verksamheter och genom de människor som utövar diakoni.

  Tillsammans är dessa fyra delar diakoni – Kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen.​

   

   

  Diakonitriangeln. De olika aspekterna av kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Miriam Hollmer 2016

  Redaktör
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Magnus Bodin, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-04-13
  X
  Dokumentid: 1416738- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410