Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Diakonins månad

  Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

  Diakonins månad är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och samfund inom Sveriges kristna råd och ett antal andra organisationer med diakonal inriktning. Årets tema är Äldres psykiska ohälsa.

  Diakonins månad vill uppmärksamma kyrkans diakonala uppdrag och verksamhet. Det handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag. ”Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.” 

  Temamånaden Diakonins månad inleds söndagen den 26 augusti (Trettonde söndagen efter trefaldighet) som enligt kyrkoåret har temat ”Medmänniskan”. 

  Årets tema är Äldres psykiska ohälsa. 

  – Psykisk ohälsa beskrivs som en växande utmaning i vårt samhälle och utgör därför en del av kyrkans uppdrag att tjäna. Diakonalt arbete utgår från att möta andra med respekt, att mötas i ögonhöjd, säger Björn Cedersjö, direktor, ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle vid Sveriges kristna råd. 

  SKR:s webbsida finns ett samlat digitalt material som ger vägledning till de som är engagerade i verksamheten med äldre i församlingarna. ​

  Nytt för i år

  Nytt för i år är att materialet kopplas samman med ett antal regionala inspirationssamlingar med syfte att ge kunskap och dela erfarenheter. Den första av dessa dagar arrangeras i Uppsala den 4 september under rubriken ”Psykisk (o)hälsa och åldrande”. Förhoppningen är att dessa inspirationssamlingar kan bidra till att Diakonins månad inte stannar vid en månad, utan ger stöd för diakonal verksamhet att utvecklas året om. Inspirationssamlingarna sker tillsammans med bildningsförbunden Sensus och Bilda.​

  Referensgrupp 

  Det är referensgruppen för diakoni inom Sveriges kristna råd, med representanter från kyrkor och organisationer, som arbetat fram det nya materialet i form av en digital verktygslåda på webben. Materialet vänder sig främst till alla de som är engagerade i diakonalt och socialt arbete, exempelvis diakoner och besöksgrupper. Här finns tips och råd, filmer och intervjuer om vad psykisk ohälsa är och hur man kan möta drabbade och anhöriga. Materialet tar upp kyrkornas ansvar i mötet med äldre som lever med psykisk ohälsa. Ännu är inte allt material klart, mer kommer under sommaren.

  Samarbete 

  Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd.

  SKR 

  Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 27 medlemskyrkor och 2 observatörer. Hit kommer kyrkorna för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2018-07-04
  X
  Dokumentid: 1394876- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410