Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Diakonifokus (fd diakonins månad)

  En diakon i grön skjorta och kofta står vid ett bord och provar en vante. Vid bordet sitter två kvinnor. Den ena kvinnan syns framifrån, hon ler.

  En diakon i grön skjorta och kofta står vid ett bord med några andra kvinnor och provar en vante i händerna. Vid bordet sitter två kvinnor. Den ena kvinnan ler. Foto: Johannes Frandsen

  Diakonifokus är ett samarbete mellan kyrkorna i Sverige, för att lyfta kyrkans diakonala uppdrag och verksamhet. Diakonifokus fokuserar på ett tema som löper under två år. Diakonifokus har ersatt det som tidigare hette Diakonins månad.

   

  Diakonifokus vill uppmärksamma kyrkans diakonala uppdrag och verksamhet. Det handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag. ”Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.” 

  Temat för 2022-2023 är livsmod

  Som ett bidrag till att rusta anställda och medarbetare i detta arbete har Sveriges kristna råd (SKR) tagit fram ett nytt digitalt inspirationsmaterial som ger vägledning till de som är engagerade i de diakonala och sociala verksamheterna. 

  ​Här finns tips och råd, filmer och intervjuer om livsmod. 

  Inspirationsmaterialet hittar du på SKRs (Sveriges kristna råds) webbplats

  Samarbete mellan kyrkorna

  Det är referensgruppen för diakoni inom Sveriges kristna råd, med representanter från kyrkor och organisationer, som arbetar fram materialet till Diakonifokus.

  Diakoninfokus är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd.

  Läs mer om samarbetet på SKR:s webbsida.

  Filmer om existentiell hälsa och livsmod

  Följande tre filmer togs fram inom temat för Diakonifokus om livsmod.

   

  Redaktör
  Susanne Gorne, Svenska kyrkan i utlandet internt
  Innehållsansvarig
  Jan Sjögerud, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2022-03-22
  X
  Dokumentid: 1394876- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410