Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Medel från Radiohjälpen i coronatider

  Radiohjälpen har beviljat Svenska kyrkan 4 953 400 kronor till aktiviteter och projekt som är särskilt viktiga under corona. Nu är det dags för återrapportering.

   

  - - - Uppdaterades 2020-10-29 - - - 

  Återrapportering av medel från Radiohjälpen

  Svenska kyrkan fick medel från Radiohjälpen för insatser för riskgrupper i pandemin under juni 2020. Denna utlysning fick många sökande, därför beslutade generalsekreteraren att skjuta till ytterligare Verksamhetsmedel. Dessa TVÅ (Radiohjälpsmedel & Verksamhetsmedel) potter är fördelade till församlingar som sökte medel från Radiohjälpen.   

  Vi ber er att vara extra uppmärksamma på vilka medel ni återrapporterar eftersom det finns specifika krav från Radiohjälpen.  

  Utgå från era beslutsunderlag (se specifikation i beslutet som skickade ut) och följ noggrant kategorierna ni har beviljats medel för.  

  Oberoende om ni har fått medel från Radiohjälpen eller Verksamhetsmedel behöver ni återrapportera i mallen nedan. Mallen innehåller följande delar:

  1. Översikt (fråga 1-5)
  2. Radiohjälpen (fråga 6-8)
  3. Verksamhetsmedel (fråga 9-11)
  4. Återkoppling (fråga 12-14)  

  Innan ni går till återrapporteringen, läs igenom följande:

  1. Texten nedan med rubriken ”Medel från Radiohjälpen i Coronatider” om vilka kategorier som Radiohjälpsmedlen fördelats i.
  2. Er ansökan till nationell nivå.
  3. Beslutet från nationell nivå och särskilt sida 2 med rubriken ”Specifikation”. 

  Här hittar du länken till återrapporteringen: Återrapporteringsverktyg

  Återrapporteringen ska vara Kyrkokansliet till handa senast 15 december 2020. Efter verksamhetsårets slut kommer Kyrkokansliet att begära in församlingens årsredovisning och finansiella rapport i enlighet med avtalet. Som meddelats tidigare kommer medlen att genomgå extern revision vilket kommer ske under första halvåret 2021.

  Om det uppstår frågor kring återrapportering, maila: Support Diakoni

  - - - - -

  Medel från Radiohjälpen i coronatider

  Kyrkokansliet har nu behandlat de 137 ansökningar på 9,8 mkr som inkommit gällande de medel (4 953 400 kr) som Svenska kyrkan tilldelats från Radiohjälpen.

  Behandlingen av dessa ansökningarna är nu klar och stiften, pastoraten och församlingarna som beviljats medel har fått besked om beslutet.

  Medlen har fördelats utifrån de tre grupper av verksamheter som Svenska kyrkan fått pengar för:

  Sommaraktiviteter för barn och unga i coronakrisens spår. 

  Sammanlagt 2 700 000 kronor ska riktas till aktiviteter för barn och unga:

  2 050 000 kronor till öppen verksamhet och aktiviteter under sommarlovet. Församlingar som vill hålla igång barn- och ungdomsverksamheten i sommar kan använda pengarna för att timanställa arbetslösa eller sommarlediga ungdomar.

  Målgrupp: Barn och unga 7-18 år, med särskilda insatser för att nå behövande barn och unga som finns i kyrkans egna och lokala samverkansparters och myndigheters kontaktnät, samt familjer med barn 0-7 år.

  Används senast: 31 augusti.  

  Insatser för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga, samt äldre.

  500 000 kronor till den utökade chatten som nås via jourhavande präst och till att utöka kompetens kring nätvandring på sociala plattformar där unga är.

  Målgrupp: Barn och unga, i huvudsak upp till 18 år.

  Används senast: 31 oktober.

  150 000 kronor till utbildning i beprövade metoder för att möta ökad psykisk ohälsa bland barn och unga.

  Målgrupp: Barn och unga samt isolerade äldre. Utbildningsinsatsen riktas till befintlig personal som diakoner, pedagoger och präster, men även frivilliga med grundläggande utbildning inom pedagogik och/eller samtalsmetodik.

  Används senast: 31 oktober.

  Den tredje prioriterade verksamheten handlar om att utöka kapaciteten att bedriva samtal med sörjande i grupp. För detta arbete fördelas 420 000 kronor. Man kan förvänta ett stort uppdämt behov av att få delta i en sorgegrupp efter månader av isolering. Många sörjande har ju inte kunnat ta farväl av sina anhöriga på grund av rådande karantän.

  Grupperna ska vara små och metoderna för de här sorgesamtalen behöver anpassas. 

  Målgrupp: Särskilt utsatta grupper, i huvudsak vuxna, men särskilt prioriterat är barnfamiljer. 

  Används senast: 31 oktober.

  Akutinsatser för särskilt utsatta grupper (vuxna och barnfamiljer).

  Den tredje prioriterade verksamheten handlar om akutinsatser för särskilt utsatta individer. För detta arbete fördelas 1,5 miljoner kronor.

  Målgrupp: Särskilt utsatta grupper, i huvudsak vuxna, men särskilt prioriterat är barnfamiljer. ​

  Används senast: 31 oktober.

  Det kan handla om att ge bidrag till mat, kläder och akutboenden. Stödet riktar sig särskilt utsatta grupper, i huvudsak vuxna, men särskilt prioriterat är barnfamiljer. Insatserna regleras efter behov och antal barn men där maxtaket är 3000 per insats.

  De särskilt utsatta är ofta kvinnor och barn som lever i familjer med missbruk, våld och övergrepp. Det kan också vara hemlösa eller ensamkommande ungdomar.

  Radiohjälpen ställer krav på hur pengarna används

  Svenska kyrkan beviljar ansökningar, men Radiohjälpens regler följs:

  • Bidrag får endast användas till ändamål som angivits i ansökan, inom ramen för de villkor som Svenska kyrkan beviljats medel av Radiohjälpen, och i enlighet med kyrkostyrelsens beslut om tilldelning.
  • Din redovisning av bidraget ska innehålla en ekonomisk redovisning med kopior av kvitton/fakturor.
  • Redovisningen av det beviljade beloppet kommer att granskas av en kvalificerad revisor enligt avtal och särskild revisionsinstruktion.     

   

  Redaktör
  Susanne Gorne, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Anna Lundgren, Diakoni
  Uppdaterad
  2020-11-04
  X
  Dokumentid: 1487696- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410