Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Bakgrund

  Initiativet till att ta fram en processmetod för diakonipastoral kommer från Svenska kyrkans församlingar och stift. Materialet har utvecklats av Sanna Lindström tillsammans med en arbetsgrupp bestående av stiftsdiakoner i Göteborgs, Lunds, Linköpings och Luleå stift samt kyrkokansliet i Uppsala.

  Trots att alla församlingar i Svenska kyrkan bedriver någon form av diakonalt arbete finns det få dokumenterade modeller eller verktyg till stöd för församlingen arbete med att planera, formulera och motivera sina prioriteringar. Församlingar från hela landet har frågat efter ett sådant stöd för att bättre kunna göra genomtänkta handlingsplaner förankrade i människors behov liksom i församlingens grundläggande uppgift och kyrkans roll i samhället.

  Initiativet

  Frågan uppmärksammades vid en nationell samling för stiftsdiakoner 2012. Det ledde till bildandet av en arbetsgrupp bestående av stiftsdiakoner och handläggare från kyrkokansliet i Uppsala. Gruppen fick till uppgift att utveckla en processmetod för att ta fram en diakonipastoral. Till arbetsgruppen kopplades Sanna Lindström, som har tagit fram förslag till texter och metoder.

  Materialet har testats i några församlingar av olika storlek och profil och från olika delar av landet, vissa med och andra utan diakon. Ytterligare församlingar har också granskat modellen för att bedöma användbarheten.

  Arbetsgruppens sammansättning

  Arbetsgruppen har bestått av: Sanna Lindström diakon och skribent, Lena Strömberg Larsson från Lunds stift, Kenth Björk från Linköpings stift, Maria Jälmsjö från Göteborgs stift, Kerstin Lundmark från Luleå stift, Elisabeth Hjalmarsson från kyrkokansliet i Uppsala samt Jan Sjögerud från kyrkokansliet i Uppsala, Stig Linde, diakon och forskare i socialt arbete har bidragit med synpunkter.  

   

  Fortsätt vidare till önskat avsnitt:

  Tillbaka till Startsidan

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  khus\svkmak,
  Uppdaterad
  2014-01-31
  X
  Dokumentid: 788801- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410