Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Brännkyrka församlings intranät

  Fakturor för leverantörer

  Den här sidan ligger öppen och länken kan skickas till leverantörer. 

  Vår fakturaadress är:

  Brännkyrka församling
  Fack 77801264
  Box 15018
  750 15 Uppsala

  Observera att fakturaadressen även ska framgå på fakturan.

  Denna adress gäller alla leverantörsfakturor. Fakturorna går direkt till vår skanningsleverantör. Annan post som ni vill ska nå oss ska skickas i separat försändelse till respektive avdelning eller enhet på nuvarande boxadress.

  Fakturor via e-post
  Leverantörsfakturor i SEK kan mejlas som ett bifogat dokument till

  77801264@faktura.svenskakyrkan.se

  Leverantörsfakturor i utländsk valuta kan mejlas som ett bifogat dokument till

  77801264@invoice.svenskakyrkan.se

  För mer infomlation och övriga krav se nedan.

  Referens på alla leverantörsfakturor

  Referens ska alltid finnas på fakturan. Referensen används för att beställare ska kunna godkänna fakturan för betalning.

  Utformning av e-post

  • Fakturan måste skickas med som bilaga i mailet.
  • Flera bilagor i ett mail hanteras förutsatt att bilagorna i mailet inte har samma namn. Om de har samma namn kommer endast 1 av dessa behandlas.
  • Endast en faktura per bilaga
  • Är fakturan flersidig måste dessa sidor sammanfogas till en fil innan den bifogas i mailet.
  • Skriven information i mailet kommer inte att behandlas.
  • Mailets totala storlek inkl. bilagor får ej överstiga 10 Mb
  • Mottagarens fakturaadress måste finnas på fakturan på precis samma sätt som på fysiska fakturor som skickas med post.

  Krav på format av bifogad faktura

  • Formatkrav på den bifogade filen - PDF/JPG/TIF
  • PDF filer skall vara i A4 format. Storleken på JPG och TIF bilder får vara max 210 x 297 mm
  • Filändelsen måste vara 3-ställd. PDF/JPG/TIF (övriga bilagor kastas, t.ex DOC & XLS), små eller stora bokstäver i filändelsen spelar ingen roll.
  • Om fakturan inte har korrekt format eller filändelse (PDF/JPG/TIF ) kommer fakturan inte skickas vidare till skanningsleverantören.
  • PDF-filerna måste vara riktiga PDF-dokument version 1.3 eller högre.
  • PDF-filer som innehåller en skannad bild med PDF som ett "skal" kommer ej att kunna hanteras (t.ex. det finns programvaror som kan göra om en JPG-bild till PDF fil).
  • PDF-filerna får inte vara lösenordsskyddade eller låsta på annat sätt.
  • JPG - 200 dpi eller mer.
  • TIF - Bilderna måste vara av TIF grupp 4, l-bits fårgdjup, dvs. svart-vit, 300 dpi för fakturor.
  • Filnanmet får bara innehålla tecknen: a-z, A-Z, 0-9
  • Om kraven på filformat inte uppfylls kommer fakturan inte att registreras.

  Kvittensrutin

  • En kvittens skickas till den e-postadress fakturan skickades från om kravet på filformatet uppfylls (PDF/JPG/TIF).
  • Kvittensen innebär att fakturan har skickats vidare till skanningsleverantören för inskanning.
  • Kvittensen innebär inte att fakturan är godkänd och inskannad av skanningleverantören.
  • Om filformatet inte uppfyller kraven så skickas ingen kvittens och den mottagande enheten meddelas om att en felaktig faktura inkommit.
  • Om filformatet uppfylls men fakturan inte kunde skannas av skanningsleverantören på grund av att någon/några andra av ovanstående krav inte uppfylls kommer mottagaren att meddelas.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Erik Stenseke, Brännkyrka församlings intranät
  Uppdaterad
  2019-12-11
  X
  Dokumentid: 1411604- Webid: 762391 - Unitid: 83