Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Begravning

  Ordning för minnesgudstjänst

  I den tid vi nu befinner oss i behöver begravningar ibland ske utan att släkt och vänner har möjlighet att närvara. Därför har biskopsmötet tagit fram en ordning för minnesgudstjänst som vi kan använda när begravningsgudstjänst redan skett, eller när gravsättning skett utan en begravningsgudstjänst.

   

  Anvisningar

  Begravningen handlar om det sammanhang som sträcker sig från dödsfall till gravsättning och avsked samt minnesstund och uppföljning. I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. Begravningsgudstjänsten innefattar överlåtelse, förbön och avskedstagande och leds av den som är behörig att utöva uppdraget som präst i Svenska kyrkan.

  När begravningsgudstjänsten av särskilda skäl har behövt ske snabbt eller gravsättning har skett utan begravningsgudstjänst, kan en minnesgudstjänst hållas efter begravningsgudstjänst/gravsättning, för att församling och de sörjande ska ha möjlighet till avskedstagande. Minnesgudstjänsten innefattar tacksägelse, förbön och avskedstagande. I gudstjänsten kan till exempel en bild av den avlidna vara centralt placerad i rummet. Där kan också finnas plats för att lägga blommor.

  Minnesgudstjänsten leds av den som är behörig att utöva uppdraget som präst i Svenska kyrkan. En minnesgudstjänst kan äga rum i kyrka eller på annan plats. Samlingsmusik kan förekomma innan minnesgudstjänsten börjar, psalmer kan ingå och psalmernas placering är flexibel.

  När begravningsgudstjänst redan har skett förekommer inte överlåtelsebön, inte heller mullpåkastning eller korstecknande, vilka är knutna till överlåtelsebönen.

  På sidorna 286–289 i Kyrkohandbok för Svenska kyrkan finns föreslagna alternativa böner i samband med förkunnelsen. På sidorna 290–300 finns en tematiskt uppställd förteckning över före slagna bibelord. För andra böner och andakter, se vidare En liten bönbok(2005).

  Minnesgudstjänst efter begravningsgudstjänst eller gravsättning

  Ladda ner ordning för minnesgudstjänst som pdf (pdf, 184 kB)

  KLOCKRINGNING

  MUSIK
  Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik och/eller annan instrumental- eller vokalmusik.

  SAMLINGSORD

  P: I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

  F: Amen.

  eller

  P: I Guds:
  Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

  F: Amen.

  eller

  P: I Guds, den treeniges, namn.

  F: Amen.

  P: Vi är samlade för att ta avsked av/tacka för NNoch för att påminnas om att hon/han vilar i Guds händer.

  PSALM
  I minnesgudstjänsten kan psalmer ingå. Psalmernas placering är flexibel.

  FÖRKUNNELSE/TAL​
  Talet kan inledas eller avslutas med en föreslagen bön (se vidare sidorna 286–289) eller annan bön. Bibelord kan läsas i samband med talet.

  P: (O) Gud, du är livets källa.
  I dig är det som vi lever och rör oss
  och är till.
  Bevara oss i liv och död
  i din kärlek.
  Låt oss av nåd få gå in i ditt rike.
  Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

  *TACKSÄGELSE

  P: Barmhärtige Gud,
  vi tackar för NN som nu vilar i dina händer.

  Om begravningsgudstjänst har skett kan följande ord sägas:

  P: När NN begravdes lästes orden:
  Av jord har du kommit. Jord ska du åter bli.
  Det påminns vi om också idag.

  Gud, du gav henne/honom livet.
  Tack för att du tar emot henne/honom i din frid,
  och ge henne/honom för Jesu Kristi skull
  en glädjerik uppståndelse.

  Om gravsättning utan begravningsgudstjänst har skett kan något av de föreslagna bibelorden på sid. 290-300 läsas.Tacksägelsen kan avslutas med följande bön:

  P: Gud,
  du Skapare av himmel och jord,
  du världens Frälsare,
  du livets Ande,
  bevara oss i ditt rike
  nu och alltid.

  F: Amen.

  BIBELLÄSNING
  Bibelläsning enligt förslag (sidorna 290–300), eller med andra bibelord. Prästen eller ledaren kan säga:

  P/L: Låt oss höra Bibelns ord om tryggheten hos Gud
  i liv och död. Vi läser ur ...

  PSALM AVSKEDSTAGANDE​
  Avskedstagande kan ske här eller efter Herrens bön och eventuell psalm. Musik kan förekomma. Avskedstagandet kan utformas på liknande sätt som vid en begravningsgudstjänst.​

  FÖRBÖN​
  Förbön med en föreslagen eller annan bön. Möjlighet till tystnad i samband med förbönen. ​

  P/L Låt oss be.​

  Bönen kan sjungas, se sidan 301.

  P/L: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss.
  Det är fyllt av glädje och sorg,
  av arbete och vila.
  Nu tackar vi för NN,
  för allt hon/han fick betyda,
  för allt hon/han fick vara och ge.
  Hjälp oss i vår sorg
  och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar.
  Vi tackar dig för din Son Jesus Kristus
  som öppnar porten till det liv som aldrig dör.
  Var oss nära – denna dag och alla dagar –
  och låt oss, när vår stund är inne,
  få dö i frid.

  F: Amen.

  eller

  P/L: Gud,
  vi tackar (dig) för NN:s liv
  (och för allt hon/han fått betyda).
  Gud, omslut oss
  i allt som blev och inte blev,
  i allt som vi tänker, känner och minns.
  Var med oss i livet,
  tills också vi en dag ska dö.
  Bevara oss i din frid nu och all tid.

  F: Amen.

  eller

  P/L: (O) Gud,
  till dig har vi överlämnat NN.
  Till dig överlämnar vi oss själva.
  Hjälp och bär oss i vår sorg och saknad.
  Bevara oss nu och i evighet.
  I Jesu namn.

  F: Amen.

  HERRENS BÖN
  Bönen kan inledas med orden:

  P: Låt oss be Herrens bön.

  F: Vår Fader, du som är i himlen.
  Låt ditt namn bli helgat.
  Låt ditt rike komma.
  Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
  Ge oss i dag det bröd vi behöver.
  Och förlåt oss våra skulder
  liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
  Och utsätt oss inte för prövning
  utan rädda oss från det onda.
  Ditt är riket.
  Din är makten och äran
  i evighet.

  F: Amen.

  AVSLUTNING​
  Avskedstagande kan ske här eller efter tacksägelse och eventuell psalm.

  Både i det fall då begravningsgudstjänst redan skett, och i det fall då gravsättning skett utan begravningsgudstjänst kan avsked ske på kyrkogården och avslutas med slutbön och välsignelsen.

  Sker avsked i kyrkan kan det ske genom att den som så önskar går fram till en bild av den döda/döde, tänder ljus, lägger ner en blomma, och sedan följs det av slutbön och välsignelse. 

  SLUTBÖN
  Prästen kan be någon av följande slutböner eller annan slutbön. Sker slutbönen i ett kyrkorum kan korstecknandet ske vänd emot altaret.

  P: Gud, tack för att du ger NN/henne/honom, din
  frid och låter ditt eviga ljus (+) lysa för
  henne/honom.

  eller

  P: Jesus Kristus, du som är uppståndelsen och livet,
  tack för att du ger NN/henne/honom din frid
  och låter ditt eviga ljus (+) lysa för
  henne/honom.
  Amen

  VÄLSIGNELSEN
  Prästen kan inleda med orden:

  Tag emot Guds/Herrens välsignelse/välsignelsen:

  P: Herren välsigne er och bevare er.
  Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
  Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
  I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga Andens namn.

  F: Amen.

  eller

  P: Herren välsignar er och beskyddar er.
  Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
  Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
  I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga Andens namn.

  F: Amen.

  PSALM/MUSIK

  SÄNDNINGSORD
  Sändningsord kan förekomma med föreslagna eller andra ord.

  P: Låt oss gå i frid, i (vår Herres) Jesu Kristi namn.

  F: Amen.

  eller

  P: Guds frid, som övergår allt förstånd,
  bevarar era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

  F: Amen.

  eller

  P: Må Faderns omsorg,
  Sonens kärlek
  och den heliga Andens tillgivenhet
  omsluta oss under dagens timmar,
  när natten kommer
  och när
  uppståndelsens morgon
  gryr.

  F: Amen.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Cöster, Begravning
  Uppdaterad
  2020-05-18
  X
  Dokumentid: 1496304- Webid: 25268 - Unitid: 2147483500