Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Aktuellt

  Allmänna sammankomster och besök i kyrkorum

  Läs om vad som gäller vid allmänna sammankomster som till exempel gudstjänster, kyrkliga handlingar och konserter. Kyrkorummen kan hållas öppna så länge församlingen följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

  Det här räknas som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

  Viss verksamhet i Svenska kyrkan räknas som allmän sammankomst, till exempel gudstjänster, kyrkliga handlingar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk. Definitionen av vad som räknas som en allmän sammankomst finns i 2 kap. 1 § ordningslagen.

  Observera att det även kan finnas särskilda bestämmelser i olika län. På länsstyrelsens webbplats kan du se vad som gäller där du för din församling. 

  När du planerar en allmän sammankomst, ta hjälp av informationen på Folkhälsomyndighetens webbplats och på polisen.se. Du kan till exempel använda Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömning. ​​

  Arrangörens ansvar

  ​Arrangören ansvarar för att sammankomsten lever upp till de krav som ställs enligt​

  • 7 § covid-19-lagen   
  • ordningslagen
  • förordningen om förbud mot allmänna sammankomster
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (HSLF-FS 2020:12)
  • ​regionala föreskrifter från Länsstyrelsen.

  Församlingen ansvarar för sin egen verksamhet, till exempel gudstjänster och körevenemang. Om ni upplåter en lokal till någon annan arrangör, är det den externa arrangören som ansvarar för det som sker i lokalen. Svenska kyrkan bör i dessa fall, genom avtal med motparten/anordnaren, ställa krav på en begränsning av antalet deltagare som ett villkor för själva upplåtelsen. På så sätt har en extern anordnare att förhålla sig till såväl förbudets krav som avtalets villkor, och församlingen har gjort vad den kan för att regelverket ska efterlevas.

  Regler för allmänna sammankomster

  Från och med 1 juli 
  Grundregeln är högst 50 deltagare exklusive personal inomhus utan anvisad sittplats och i detta fall alltid möjlighet att exklusive personal vara 20 deltagare eller fler upp till högsta tillåtna antal vid begravningsgudstjänster. Under vissa förutsättningar kan man vara fler, högst:

  • 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
  • 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus.
  • 3 000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.       

  Det är också möjligt för församlingar att genomföra fysiska träffar för barn och unga födda 2002 och senare.

  Från den 15 juli 

  • Kvadratmeter-regeln för inomhus- och utomhusmiljöer tas bort.
  • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. Detta gäller både inomhus och utomhus. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap. ​

  Folkhälsomyndigheten kan fortfarande besluta om ett lägre antal deltagare i ett län om smittläget kräver det. Det sker i sådana fall efter att berörd smittskyddsläkare och länsstyrelse fått tillfälle att yttra sig. 

  Förutsättningar för de olika deltagarantalen

  Inomhus utan anvisad sittplats

  Högst 50 deltagare, dock alltid lägst 20 deltagare vid begravning.

  Arrangören ansvarar för att

  • informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas
  • erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
  • säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
  • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
  • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
  • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

  Inomhus med anvisad sittplats
  Högst 300 deltagare.

  Arrangören ansvarar för att

  • informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas
  • erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
  • säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
  • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
  • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
  • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren
  • sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap
  • antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer.

  Om ett sällskap uppgår till fler än åtta deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst åtta deltagare i varje.   

  Utomhus utan anvisad sittplats
  Högst 600 deltagare.

  Arrangören ansvarar för att

  • informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas
  • erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
  • säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
  • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
  • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
  • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

  Utomhus med anvisad sittplats
  Högst 3 000 deltagare.

  Arrangören ansvarar för att

  • informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas
  • erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
  • säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
  • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
  • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
  • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren
  • sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap
  • antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer.

  Om ett sällskap uppgår till fler än åtta deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst åtta deltagare i varje. ​

  Sektionering

  Sedan den 1 juli gäller att om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme där den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen hålls i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, gäller deltagarbegränsningarna (50, 300, 600 och 3 000, se ovan) för varje sektion. Det ska finnas separata in- och utgångar till varje sektion och deltagarna inom varje sektion ska ha tillgång till servicefaciliteter. Det ska även vara ett avstånd om minst två meter mellan sektionerna. Därutöver finns allmänna råd för att undvika trängsel, som till exempel anger att det ska finnas olika tider för in- och utsläpp för sektionerna samt hur sektionerna kan skiljas åt.

  Övrigt

  Folkhälsomyndigheten beslutar om föreskrifter för hur sammankomsterna och tillställningarna arrangeras på ett smittsäkert sätt. Regionala skillnader kan fortsättningsvis förekomma.   

  • Deltagartak för privata sammankomster: 50 personer.
  • Deltagartak för privata fester i hyrd lokal: 50 personer.

  Fortfarande gäller begränsningsförordningens regler om att

  • begränsa antalet besökare/deltagare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.
  • utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks
  • att besökare/deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra och se till att in- och utpassage till lokale
  • områden och utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.​​

  Öppna kyrkorum

  Församlingen har som verksamhetsansvarig ett ansvar att förhindra smitta av covid-19 och att vidta åtgärder för att undvika smittspridning. Detta enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Så länge församlingen följer råden kan kyrkan hållas öppen. 

  Regeringens plan för att avveckla restriktionerna

  Smittläget avgör hur fort de kvarvarande restriktionerna kan avvecklas, men så här ser regeringens plan ut:

  • 29 september – deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort, rådet att jobba hemma tas bort, kvarvarande begränsningar för serveringsställen, till exempel storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort.
  • Inget datum bestämt – kvarvarande restriktioner lyfts.

  Läs mer om planen för att avveckla restriktionerna på regeringen.se.​

  Mer information

  Redaktör
  Redaktionen , Aktuellt
  Innehållsansvarig
  Lisa-Gun Bernerstedt , Aktuellt
  Uppdaterad
  2021-09-15
  X
  Dokumentid: 1519237- Webid: 27325 - Unitid: 2147483460