Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Aktuellt

  Nyheter

  • Stå på modets sida i fasteaktionen

   Act Svenska kyrkan uppmärksammar i årets fasteaktion alla människors rätt att leva ett liv i trygghet och säkerhet i frihet från våld. Många människor lever i kontexter där våld normaliserats. Men våldet får inte fortsätta vara en del av livet, något vi måste förhålla oss till eller lära oss hantera. Tillsammans har vi makten, modet och styrkan att agera.

   Publicerad  2020-02-18 15:08 av  Stefan Håkansson
  • Analysarbete inför nytt intranät pågår

   Delprojektet för Svenska kyrkans nya gemensamma intranät pågår och är just nu i en analysfas.

   Publicerad  2020-02-18 07:55 av  Ulrika Wippel
  • Kyrkoavgiftsprognos med makroekonomisk utblick

   Prognosen över den framtida förändringen av intäkten från kyrkoavgiften pekar mot en nolltillväxt av intäktsnivån för de närmaste åren.

   Publicerad  2020-02-17 09:20 av  Sofia Ekman
  • Facebookgrupp om vigsel och bröllop startar

   I dag på alla hjärtans dag startar Svenska kyrkan en Facebook-grupp för samtal och frågor om vigsel.

   Publicerad  2020-02-14 09:18 av  Anna Yngvesson
  • Svenska kyrkans kommunikationsdagar 22-23 april

   Svenska kyrkans kommunikationsdagar är konferensen för dig som arbetar med kommunikation i Svenska kyrkan. Temat denna gång är "Kyrka och kommunikation i förändring". Anmäl dig till ett lägre pris innan 14 mars. 

   Publicerad  2020-02-11 12:55 av  Hannah Häggström
  • Var med och utveckla kunskapen om det kyrkliga kulturarvet - sök senast 28 februari

   Nu finns möjlighet att söka kyrkoantikvarisk ersättning för att utveckla den nationella kunskapen om det kyrkliga kulturarvet. Svenska kyrkan fördelar en procent av det statliga stödet till projekt inom konservering, hantverk, klimat och miljö, tillgängliggörande och kulturarvsförvaltning. Utlysningen inför 2021 pågår till 28 februari 2020.

   Publicerad  2020-02-10 09:00 av  Ragna Tamsen
  • Kyrkornas nätverksdagar kring migration och integration

   Den 1-2 april äger årets ekumeniska nätverksdagar rum, för dig som arbetar med migrations- och integrationsfrågor inom kyrkan. Temat är ”Tillsammans för ett bättre samhälle – utmaningar och möjligheter”. Anmäl dig till rabatterat pris innan 14 februari.

   Publicerad  2020-02-07 14:17 av  Per Hård af Segerstad
  • Svenska kyrkan etablerar ett nationellt lönecenter

   Kyrkomötet beslutade i november 2019 att etablera ett nationellt lönecenter till 2022. Syftet är att frigöra resurser i församlingarna till den grundläggande uppgiften och skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar kyrka.

   Publicerad  2020-02-05 13:25 av  Mattias Nihlgård
  • Svenska kyrkans filmpris till Cinema Pameer

   Svenska kyrkans filmpris 2020 går till filmen Cinema Pameer av Martin von Krogh. Priset delades ut i samband med filmens premiär på Göteborg Film Festival, torsdagen den 30 januari.

   Publicerad  2020-01-30 19:47 av  Ann-Mari Lundholm
  • Kyrka-polis i samverkan

   Kyrka-polis i samverkan handlar om kyrkans samarbete med de olika regionpolismyndigheter i Sverige. Kyrka-polis erbjuder präster och diakoner en grundutbildning som ger fördjupad kunskap om hur polisorganisationen fungerar och de polisanställdas arbetssituation.

   Publicerad  2020-01-29 13:00 av  Ann-Mari Lundholm
  1 2 3 4 5  ... < > 
  X
  Dokumentid: 2598- Webid: 27325 - Unitid: 2147483460