Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Flerspråkig kyrka

  Kyrkan bör ge sitt bidrag

  På bilden Gun Carlzon, Åsa Grönberg, Jessica Lindberg, Johanna Lindfors och Gunnel Kjellermo.

  På bilden Gun Carlzon, Åsa Grönberg, Jessica Lindberg, Johanna Lindfors och Gunnel Kjellermo. Foto: Roland Asplund

  [2015-02-03 08:36]

  Hur kan kyrkan erbjuda en naturlig och trygg miljö där unga med CI känner sig välkomna även om de inte behärskar så mycket teckenspråk? Kyrkan bör möta varje grupp utifrån gruppens och individernas behov, menade deltagare på medarbetarkonferensen för teckenspråkigt arbete 26-28/1 i Uppsala.

   

  Kyrkan har svårt att nå ut. Gun Carlzon, Strängnäs stift påpekade att ungdomar och föräldrar inte känner till Svenska kyrkans arbete med döva och hörselskadade, även inom kyrkan brister medvetenheten.

  – När det gäller skolor är det väldigt stängt. Vi får förlita oss på att nå ut i dövorganisationernas tidskrifter med vår information. Det är dyrt med tolkar, men det måste få kosta om vi ska vara kyrka, menade Gunnel Kjellermo, från Stockholms stift.

  I Umeå finns ett teckenspråkigt café, berättade Johanna Lindfors, Umeå stadsförsamling.

  – Alla är inbjudna, oavsett hur mycket kunskap man har. Det är en plats att pröva teckenspråk. De som kommer är där för att möta andra teckenspråkiga och samvaro. Här är barn och ungdomar med CI välkomna.

  Hur bra är CI? Blir man hörande som barn om man får CI-implantat? Det var andra frågor som kom upp till diskussion.  

  – Har man fått lära sig teckenspråk och har CI-implantat, kan man välja. ”Här fungerar CI, här fungerar det inte och jag får använda teckenspråk”, sa Jessica Lindberg, Växjö stift.

   

  Identiteten teckenspråkig

   – Barnen blir inte fullständigt hörande. I grunden är identiteten teckenspråkig. Men vi kan inte stoppa utvecklingen. Vi bör hänga med och ge vårt bidrag. Kyrkan skulle kunna stödja forskningen inom området, tyckte Gunnel Kjellermo.

  Det är viktigt att möta varje grupp utifrån gruppens och individernas behov, eftersom färdigheterna i teckenspråk varierar, sammanfattade konferensdeltagarna.  CI-gruppen ska känna sig trygg. Å andra sidan är det lätt att fördumma människor genom att förenkla språket när vi som medarbetare möter individer.

  En omvärldsanalys efterlystes. Ansvariga chefer, kyrkoråd, stift har en nyckelroll och frågan måste prioriteras. Vad får kravet på barnkonsekvensanalys för konsekvenser för kyrkans arbete här? Samarbete med dövföreningar är viktigt. Kyrkokansliet bör ta fram ett avtal med tolkorganisationerna.

  Roland Asplund

  Redaktör och innehållsansvarig
  Roland Asplund, Diakoni
  Skapad
  2015-02-03
  X
  Dokumentid: 858606- Webid: 25280 - Unitid: 2147483488