Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Flerspråkig kyrka

  Ett förändrat teckenspråkigt landskap

  Foto: Sigurdur Hafthorsson/IKON

  [2015-02-02 13:33]

  Programmet för årets medarbetarkonferens hade fokus på äldre dövas situation och på barn och unga. Här finns en kort sammanfattning och föreläsarnas presentationer.

  På konferensens första dag diskuterade vi äldre dövas situation i Sverige. Först ut var ändå en film som belyser frågan ur ett tornedalskt perspektiv: Jag vill hem. Mona Mörtlund, skaparen av filmen pratade bland annat om svårigheten när man med ett annat språk en svenska blir vårdat på ett språk som inte är ens eget och t o m har förlorat i livets slutskede. Här finns flera paralleller mellan meänkieli och teckenspråk (och alla andra språk för den delen!). 

  Diskussionen fortsatte och Bittan Martinell från SignCare AB berättade om sina erfarenheter av att driva ett vårdföretag med teckenspråkiga som målgrupp. De kommunala uppdragstagarna har inte alltid förståelsen för dövas särskilda behov, i en vård- och omsorgsorganisation som där tidtagaruret ibland är det främsta verktyget.

  Bittan presenterade också en enkät från 2007–2010 som visar att äldre döva har betydligt sämre hälsa än andra äldre, både fysiskt och psykiskt.
  [Ladda ned Bittans presentation - bilderna får ej användas utan upphovsmannens samtycke]

  Ett förändrat teckenspråkigt landskap

  Nästa dag, tisdag, hade fokus på barn och unga. Ingela Holmström, som har forskat på hur barn med CI-implantat har det i skolan, hur de lär sig och vilka utmaningar det har i skolmiljön.

  Vi fick en insyn in i den värld barnen befinner sig i och hur problematiskt det kan vara för barnen trots goda föresatser och intentioner av alla runt omkring. Det blev en påminnelse att CI inte innebär hörsel på samma villkor som för hörande och att gruppen CI-opererade lätt hamnar mellan stolarna mellan de miljöer döva och hörande vistas i.

  Diskussionen efteråt visade på det behov som vi i Svenska kyrkan har av att samla oss och tackla frågan om hur vi arbetar med CI-barn i vår verksamhet. Hur gör vi med en grupp där vissa är teckenspråkiga, andra har begränsade teckenspråkskunskaper och ytterligare andra fokuserar först och främst på hörsel och tal? Är det teckenspråket som är den gemensamma nämnaren för vår verksamhet och i så fall var hamnar de CI-barn som helst inte använder teckenspråk?
  [Ladda ned ett utdrag ur Ingelas presentation - bilderna får ej användas utan upphovsmannens samtycke]

  Under tisdagen fick vi också en inblick i det arbete som gjorts med att översätta Bibeläventyret till teckenspråk. Vi fick vara en skolklass och lära oss om Bibeln genom en pedagogik som är framtagen av Svenska bibelsällskapet och har anpassats till teckenspråk av medarbetare och frivilliga. Arbetet med översättning och anpassning fortsätter.

  Foto: Sigurdur Hafthorsson/IKON

  Fokus på att bota dövhet?

  Den sista dagen fortsatte vi på temat Bibel. Sigurdur Hafthorsson, som handlägger teckenspråksfrågor på nationell nivå och är bibelvetare, har påbörjat en studie av dövhet i Bibeln. Han visade på hur dövhet lyfts fram på olika sätt, bland annat som en sjukdom som behöver botas, en bild som är särskilt framträdande i Nya testamentet. Vad innebär detta för oss som arbetar i den teckenspråkiga verksamheten? Kan vi ta itu med texterna eller ska vi snabbt bläddra vidare?
  [Ladda ned Sigurdurs presentation]

  Foto: Sigurdur Hafthorsson/IKON

   

  Konferensen avslutades sedan med mässa i Almtunakyrkan med Beata Sandell och Camilla Jansson.

  Stifssamordnarmöte

  Efter konferensen träffades stiftssamordnarna och diskuterade ett antal praktiska frågor, som utbildning, Dövas afrikamission, Händer i kyrkan och tolkfrågor.

  Thomas Karlsson från Strömbäcks folkhögskola kom och berättade om en utbildningssatsning initierad av Luleå och Härnösands stift. Satsningen håller på och växer fram och under 2015 kommer dessa stift med stöttning av Uppsala stift och nationell nivå att delta i en pilotutbildning, en kurs som kallas ”Kulturmöte 2015”. Planen är att erbjuda samtliga stift att delta i satsningen från och med 2016 och då med ett utökat kursutbud.
  [Ladda ned mer information om kursen Kulturmöte 2015]

  Anne Wikner och Bengt Olsson från Dövas afrikamission berättade om ett nytt projekt som de hoppas få till under året och uppmanade Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet att stötta. Vi diskuterade engagemanget i Svenska kyrkan och hur framtiden för DAM ser ut.
  [Ladda ned DAM:s presentation]

  X
  Dokumentid: 858501- Webid: 25280 - Unitid: 2147483488