Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Konfirmation och konfirmanduppföljning

  Barnen har en särställning i kristen tro och behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans församlingar. Uppdraget Jesus ger oss att döpa och lära är därför särskilt viktigt bland barn och unga. Konfirmation och konfirmanduppföljning är ett av fokusområdena för stiftsorganisationens arbete 2019-2022.

   

  Ungdomar i grupp som samtalar

  Ungdomar i grupp som samtalar Foto: Daniel Lönnbäck

  Skapad:2020-11-30 15:54:00

  Mötesplats för dig som arbetar med unga ledare som del i församlingens konfirmanduppföljning.

  Läs mer om Möjliggörande handledarskap
  Riktlinjer i konfirmandfärger

  Riktlinjer i konfirmandfärger

  Skapad:2020-11-24 08:53:00

  Svenska kyrkans konfirmandarbete har fått nya reviderade riktlinjer. Vad innebär det för vårt viktiga arbete med konfirmander? Vad är förändrat och vad har kommit till? Välkommen med på en första introduktion och samtal kring våra gemensamma riktlinjer.

  Läs mer om Intro till nya konfirmandriktlinjer
  Skapad:2020-12-14 11:34:00

  Tryggare rum- verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten  Hur kan jag som ledare skapa en konfirmandverksamhet som är inkluderande och där fler kan delta på lika villkor?

  Läs mer om Tryggare rum - workshop

   

  Foto: Daniel Lönnbäck/Ikon

  Skapad:2020-11-17 10:36:00

  Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet har nu genomgått en revidering och uppdatering av kyrkostyrelsen. Efter att domkapitlet i Linköpings stift godkänt dessa börjar nu arbetet med att få konfirmandmedarbetarna att göra riktlinjerna synliga och begripliga inför att de börjar gälla den 1 september nästa år.

  Läs mer om Nya riktlinjer för konfirmandarbetet är godkända av domkapitlet i Linköpings stift

   

   

  Skapad:2020-06-24 12:47:00

  Den 9 juni 2020 beslutade kyrkostyrelsen att anta reviderade konfirmandriktlinjer för hela Svenska kyrkan. För att riktlinjerna ska gälla i församlingarna så krävs det att respektive domkapitel beslutar att anta de riktlinjer som finns med eventuella tillägg. Detta kommer att ske under hösten 2020.

  Reviderade riktlinjer för arbetet med konfirmander

   

   

  Foto: Gustaf Hellsing

  Skapad:2020-04-02 14:31:00

  Svenska kyrkans biskopar har tagit fram råd för hur konfirmationsverksamheten kan bedrivas under den tid det nya coronaviruset sprids i Sverige.

  Läs mer om Råd från Svenska kyrkans biskopar angående konfirmationsarbetet

   

  Skapad:2020-12-14 08:00:00

  Vi hoppas mejlet som gick till de som arbetar med konfirmander och unga i Linköpings stift nådde så många som möjligt. Du hittar det annars här

  Läs mer om Du är viktig - konfirmation

   

  Skapad:2019-09-06 11:00:00

  Oavsett om du arbetar som församlingspedagog, komminister eller kommunikatör så ska konfirmandkonceptet ”Du är viktig.” kunna användas för att underlätta ditt arbete.

  Läs mer om Du är viktig.

   

  Skapad:2014-03-27 10:04:00

  Tillsammans kan vi stärka det långsiktiga arbetet kring konfirmandfrågor i Linköpings stift. Den här mötesplatsen erbjuder rum för reflektion, information, inspiration och kreativitet. Välkommen!

  Läs mer om kursdagen här

   

  Skapad:2019-05-08 16:41:00

  Konfirmandhandlingsplanen ska vara ett levande och strategiskt verktyg i arbetet med konfirmander. De församlingar som arbetar både strategiskt och långsiktigt med sina konfirmandhandlingsplaner kan se resultat både kvantitativt men framförallt kvalitativt. 

  Läs mer om Konfirmandhandlingsplan

   

  Foto: Alex Giacomini/Ikon

  Skapad:2019-11-28 13:18:00

  Nu finns en förnyad konfirmandenkät för Linköpings stift. Enkäten har färre frågor, varav många formulerats om, allt för att det ska vara lättare att fylla i.

  Läs mer om Konfirmandenkät

   

  Jag är en Ung ledare

  Jag är en Ung ledare Foto: Royne Mercurio

  Skapad:2012-10-22 14:36:00

  I kyrkan behövs goda ledare. Vi behöver människor som har mod och är beredda att ta ansvar. Vi behöver stärka våra inbördes relationer så att vi är till stöd och hjälp för varandra i vårt ledarskap. Inom Linköpings stift vill vi därför ge möjlighet för unga ledare i församlingarna att växa och utvecklas som ledare.

  Läs mer om Unga ledare
  Skapad:2018-04-04 11:07:00

  Att vara förberedd om något händer innebär en trygghet för alla. Här kan du hitta mallar och redskap för att enkelt kunna göra risk- och sårbarhetsanalys, planer och checklistor inför läger, resor och evenemang

  Läs mer om Att göra en krisplan

  Foto: Peter Ekman

  Skapad:2010-04-06 09:50:00

  Syftet med dokumentet "Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete" är att skydda konfirmandernas rättigheter och att beskriva förutsättningar för ett konfirmandarbete med hög kvalitet.

  Riktlinjer för konfirmandarbetet
  Skapad:2020-05-27 11:45:00

  Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga önskar erbjuda trygga och säkra miljöer för barn och unga som vistas i våra verksamheter. 

  Läs mer om Trygga möten

    

   

  Foto: Magnus Aronson/Ikon

  Skapad:2020-01-31 15:55:00

  Enkätsvaren (rapporter) från 2019 års konfirmandgrupper är nu klara och kommer att skickas ut till berörda församlingar i Linköpings stift under vecka 6. En total sammanställning kan hämtas längst ner på nyhetssidan.

  Läs mer om Enkätsvaren från konfirmation 2019!

   

  Skapad:2019-05-14 15:15:00

  …att vara mig själv när jag får tillbringa en stund med tystnaden, en stund med Gud och en stund med människor som både får mig att skratta tills jag ligger dubbelvikt och som alltid kan räcka ut en hand. Så lyder en av kommentarerna om CASA, konfirmandarbetet i Vadstena och Dals församlingar.

  Läs mer om Här får jag vara - aktionsforskningsrapport
  Skapad:2019-05-02 12:47:00

  Hur kan konfirmandarbetslaget och den enskilda medarbetaren vässa sitt arbete med konfirmanderna? Vilka pedagogiska och teologiska perspektiv finns? Det är ett par frågor som deltagarna i uppdragsutbildningen Religionspedagogik 2 ägnat sig åt sedan i höstas.

  Läs mer om Konfirmandarbete i fokus på uppdragsutbildning

  Foto: Daniel Lönnbäck

  Strategi för konfirmationsarbete

  Redaktör
  Malin Attervåg, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Emma Malmström, Linköpings stifts intranät
  Uppdaterad
  2021-01-14
  X
  Dokumentid: 764901- Webid: 29037 - Unitid: 3