Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Flerspråkig kyrka

  Gruvbrytningens konsekvenser för urfolk i Colombia och i Sverige

  Foto: Magnus Aronson / IKON

  [2012-09-04 15:42]

  Samiska rådet i Svenska kyrkan och kyrkokansliet arrangerar ett seminarium om gruvbrytningens konsekvenser för urfolk i Colombia och samerna i Sverige under Världens fest, 8 september i Malmö, kl 15.30–17, Börshuset.

  Seminariet under Världens fest belyser en angelägen urfolksfråga – den alltmer intensiva markexploateringen och utvinningen av mineraler på urfolks traditionella områden. Jakten på naturresurser är i dag ett av de största hoten mot urfolks överlevnad. Multinationella företags vinstintressen ställs mot urfolks intressen att värna sina bosättningsområden, sin kultur och till och med sin överlevnad som urfolk.

  Under seminariet berättar företrädare för urfolk i Colombia och Sveriges urfolk samerna om sin livssituation och sina möjligheter att påverka multinationella företag och regeringar. Mats Berg från en de mest drabbade samebyarna, Girjas, belyser hur samebyns existens hotas och hur man försöker mobilisera sig gentemot ett australiensiskt gruvbolag. Sara Larsson, tidigare styrelseordförande i Sametinget, berättar om det politiska arbetet i urfolksfrågor i Sverige och internationellt. Dora Tavera och Juvenal Arrieta Gonzalez, som representerar den största urfolksorganisationen i Colombia, berättar om urfolkens svåra situation i Colombia.

  I Colombia lever cirka 102 urfolksgrupper. De lever trängda mellan stat och gerillagrupper i den väpnade konflikt som råder i landet. Urfolken drabbas av våldet och tvingas lämna sina byar. Dora och Juvenal berättar också om urfolkens framgångsrika ickevåldsarbete.

  Kyrkostyrelsen för Svenska kyrkan beslutade i juni 2012 att utveckla Svenska kyrkans arbete med urfolksfrågor. En rad insatser ska göras inom ramen för den försoningsprocess som påbörjats med den samiska befolkningen kallad Ságastallamat. Svenska kyrkans förhållningssätt i urfolksfrågor ska vidareutvecklas nationellt och internationellt och ta ett tydligare ställningstagande för de samiska urfolksrättigheterna.

  Moderator för seminariet är Carmen Valer Blanco som är vice ordförande i Latinamerikagrupperna.

  Sylvia Sparrock, ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan
  Telefonnummer: 070 6769399

  Kaisa Huuva, handläggare för samiska frågor, Kyrkokansliet
  Telefonnummer: 018-169691

  Redaktör och innehållsansvarig
  Sigurdur Hafthorsson, Avdelningen för kyrkoliv
  Skapad
  2012-09-06
  X
  Dokumentid: 760559- Webid: 25280 - Unitid: 2147483488