Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  Kyrkliga handlingar

  Kyrkliga handlingar är ett samlingsbegrepp för kyrkans tjänster i dop, bikt, konfirmation, vigsel och begravning. Alla som tillhör Svenska kyrkan har rätt att få ta del av de kyrkliga handlingarna i sin församling.

  Ritualer för dop, bikt, konfirmation, vigsel och begravning finns i Svenska kyrkans psalmbok och i Kyrkohandboken.

  Präst ansvarar för samtalet

  Enligt kyrkoordningen ska dop, konfirmation, vigsel och begravning föregås av samtal mellan den präst som skall leda gudstjänsten och dem som närmast berörs. Kyrkoherden har dessutom ansvar för att det erbjuds möjligheter till fortsatt kontakt med församlingen.

  Den svenska psalmboken och Kyrkohandboken ska användas vid huvudgudstjänster och kyrkliga handlingar.

  Bikt i Svenska kyrkan

  Bikt förekommer inte så ofta i Svenska kyrkan.  Men enskilda själavårdssamtal mynnar ofta ut i en bikt med avlösning, utan att man planerat det i förväg. Prästen kan då använda ritualen för bikt som finns i psalmboken.


  Redaktör och innehållsansvarig
  Margareta Bjurbom, Svenska kyrkans utbildningsinstitut
  Uppdaterad
  2009-10-15
  X
  Dokumentid: 26794- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617