Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Konfirmation

  Arbetet med konfirmation

  Mötet med barn och unga är en av kyrkans viktigaste och mest angelägna uppgifter. Här finns inspiration och material för dig som arbetar med konfirmander.​​

  Skapad:2020-06-24 12:47:00

  Den 9 juni 2020 beslutade kyrkostyrelsen att anta reviderade konfirmandriktlinjer för hela Svenska kyrkan. För att riktlinjerna ska gälla i församlingarna så krävs det att respektive domkapitel beslutar att anta de riktlinjer som finns med eventuella tillägg. Detta kommer att ske under hösten 2020.

  Reviderade riktlinjer för arbetet med konfirmander
  Skapad:2016-03-02 16:02:00

  Gemensamt kommunikationsmaterial för konfirmandverksamheten.

  intranätet Kommunikation
  Skapad:2017-04-26 10:46:00

  Konfirmandsök tillgängliggöra församlingarnas och andra lägerarrangörers samtliga konfirmationsalternativ på ett lättillgängligt sätt för ungdomarna.

  Läs mer om Konfirmandsök
  Skapad:2020-02-25 14:01:00

  Nytt material med syfte att ge konfirmander kunskap om Svenska kyrkans organisation och styrning. Det ska också skapa lust och engagemang till delaktighet genom att visa på möjligheten att från 16-års ålder rösta i kyrkovalet.

  Läs mer om Lektionsmaterial om hur kyrkan styrs

  Foto: Jenny Edlund Nummelin

  Skapad:2017-03-28 15:57:00

  Nu finns ett verktyg för att göra risk- och sårbarhetsanalys inför läger och resor med t ex konfirmander.

  Läs mer om Risk och sårbarhetsanalys

  Trosbekännelsen med Dogge Doggelito

  Musikvideon är inspelad i Mariakyrkan och är ett samarbete mellan Åhus församling och Kristianstads pastorat.​ Materialet går att beställa för de som vill använda det i sitt konfirmationsarbete.

  X
  Dokumentid: 25266- Webid: 25266 - Unitid: 2147483502