Församlingshemmet blev en stor tillgång för Floby pastorat

Gökhems församlingshem gick från att vara en sliten, äldre fastighet till en upprustad sådan med mysiga lägenheter som dessutom ger en rejäl hyresintäkt. – Ibland är det för stort fokus på att göra sig av med fastigheter. Här valde vi att utveckla istället för att avveckla, säger Michael Steneros, fastighets- och kyrkogårdschef i Floby pastorat.

För fem år sedan tillträdde Michael Steneros sin tjänst som fastighets- och kyrkogårdschef i Floby pastorat i Skara stift. Då var turerna kring Gökhems församlingshem redan igång. Att något behövde göras var alla överens om. Fastigheten var i dåligt skick. De två lägenheterna stod tomma och var för alldeles för nedgångna för att kunna hyras ut. Församlingssalen var i ett okej skick, men yttertak och fasad var i stort behov av renovering. Tanken på att sälja fanns men det var klurigt.

– Huset ligger så nära kyrkan. Byggnaderna bildar ett sammanhang och det skulle bli svårt att stycka av en tomt. Så vi valde att satsa istället, eftersom vi trodde att den här sortens lägenheter, i gammal stil och på landsbygden, skulle vara eftertraktade, säger han.

 Under två års tid rustades församlingshemmet upp. All el byttes ut. Huset fick nytt avlopp, en ny tvättstuga och alla rum fick nya ytskikt. Taket byttes och fasaden målades om. Det mesta gjordes i egen regi. Men när det gällde el och våtrum köptes tjänsten in för att det skulle bli godkänt och fackmannamässigt gjort. Församlingssalen som hade renoverats 20 år tidigare, behölls som den var. Fastigheten fick blomma upp igen och stå kvar och bidra till bygdens historia. Lägenheterna, en fyra och en trea, var det inga som helst problem att hyra ut. De blev riktigt mysiga, om Michael får säga det själv.

 Hur har ni fått ihop det här ekonomiskt?
– Hela renoveringen gick på en miljon kronor och då stod lägenheterna för halva kostnaden. Hade vi inte gjort så mycket i egen regi så hade det kostat flera miljoner. Vi har lagt många timmar på detta. Arbete som vi har gjort när det passat i det övriga tidsschemat. Det kommer att ta några år att räkna hem investeringen men idag inbringar församlingshemmet mer än det kostar. Driftskostnaden ligger på mellan 35 000 till 40 000 kronor per år för hela församlingshemmet och vi får in drygt 140 000 kronor i hyresintäkter, säger Michael som tycker att de tog rätt beslut när de valde att behålla församlingshemmet. 

– Absolut! Det känns jättebra. Vi har både kunnat bevara området som det har sett ut i århundraden. Dessutom får vi numera en nettointäkt på runt 100 000 kronor om året.

  Michael är inte främmande för att gå samma väg när det gäller andra fastigheter i pastoratet. Det finns idag 17 kyrkor och fem församlingshem i Floby pastorat. Just nu är det mesta i bra skick. Det visar lokalförsörjningsplanen. Men det finns alltid behov av att minska kostnaderna. Särskilt när det gäller själva kyrkobyggnaderna. 

– Där tänker vi hatt och rock. Att byggnaderna ska vara hela och inte släppa in fukt. Idag har vi grundvärme på i alla men det kan bli tal om att stänga av värmen helt under vinterperioden.​

Vill utveckla istället för att avveckla

I det större perspektivet vill Floby pastorat utveckla istället för att avveckla och tänka i nya banor. Till exempel jobba för att marknadsföra lokaler så att fler än församlingsborna och de som bor alldeles intill känner till dem och skulle kunna använda dem lite mer som bygdegårdar. Kanske för kalas i olika former, auktioner eller andra träffar. Självklart aktiviteter som passar med kyrkans regelverk och intentioner. Syftet är att generera intäkter så att pastoratets byggnader och verksamhet kan vara kvar.

– Ett pastorat som vårt har alltid haft en slimmad ekonomi så varje uthyrning är en viktig intäkt. Vi har ju Götevegården men även Tveten som kan fungera som lägergård. Men det är bara vi inom kyrkan som känner till den och så behöver det ju inte vara. Det går faktiskt att vända på skutan. Att få något som idag bara kostar pengar att också generera intäkter.

 Text: Ellen Forsström

Varför lokalförsörjningsplan?

Skapad:2020-10-16 12:34:00

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som hjälper församlingar och pastorat att planera lokalerna utifrån verksamhetens behov och ekonomi. Målet är ett hållbart fastighetsinnehav som frigör resurser till kyrkans grundläggande uppdrag och vården av kyrkobyggnaderna. Kyrkomötet har beslutat att alla församlingar och pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan.

Vilka är vinsterna med att göra en lokalförsörjningsplan?

Arbetet ger ett långsiktigt perspektiv på såväl ekonomi som verksamhet och hållbarhetsfrågor. Det ger tillfälle att verkligen fundera på församlingens eller pastoratets möjligheter, var man vill vara om 10-20 år, hur verksamheten ska se ut då och vilka lokaler som behövs för den.

Var finns mer information och vägledning?

Har du frågor?

Vänd dig till ditt stift så hjälper de dig.

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Lokalförsörjningsplanering
Uppdaterad
2022-05-05