Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Aktuellt

  Kollekt vid digitala gudstjänster

  [2021-01-28 18:24]

  Kollekten är en del av gudstjänsten och ska ingå när så är möjligt, också vid digitala gudstjänster.

  Vid huvudgudstjänsten ska kollekt tas upp, om inte särskilda skäl talar emot det. Vid övriga församlingsgudstjänster får kollekt tas upp, se 17 kap. 11 § kyrkoordningen. Om församlingen beslutat att huvudgudstjänsten (eller en gudstjänst på huvudgudstjänstens plats) ska sändas digitalt, är huvudregeln att kollekt ska tas upp. Att göra andra insamlingar men inte ta upp kollekt saknar stöd i bestämmelser.  

  Många verksamheter som fått kollekt beviljad, är ekonomiskt beroende av dessa medel.

  Kollekt tas upp till fastställda ändamål för riks- och stiftskollekter och i övrigt enligt kyrkorådets eller församlingsrådets beslut. Kyrkorådet behöver även fatta beslut om hur medel som samlas in på annat sätt än kontant ska hanteras, inom ramen för de möjligheter som bestämmelserna om kollekt ger.  

  En möjlighet att ta upp församlingskollekt är att skaffa ett Swish-konto för församlingskollekten. ​

  Gudstjänster som sänds digitalt och kollekt - PM från Rättsavdelningen, kyrkokansliet (pdf, 269 kB)​

  Mer information

  Svenska kyrkans verksamhet under coronapandemin.​

  Redaktör
  Redaktionen , Aktuellt
  Innehållsansvarig
  Lisa-Gun Bernerstedt , Aktuellt
  Skapad
  2021-01-28
  X
  Dokumentid: 1527546- Webid: 27325 - Unitid: 2147483460