Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Webbhjälp

  Riskanalys apropå Schrems II

  [2021-01-15 14:36]

  Kyrkokansliet genomför just nu ett arbete för att definiera riskerna med att använda Facebook och Google Analytics.

  Kyrkokansliet i Uppsala har under de senaste månaderna fått många frågor apropå Schrems II. Det vill säga den dom i EU-domstolen som i mitten av 2020 underkände det skydd (Privacy Shield) som tidigare berättigat överföring av personuppgifter till tredje land och som många företag, däribland Svenska kyrkan, tidigare hänvisat till vid överföring av personuppgifter till USA.

  Domen är uppkallad efter Max Schrems, som har grundat organisationen None of your business (Noyb). Den icke vinstdrivande organisationen har sitt säte i Wien och bedriver kampanjer där de lämnar in klagomål på europeiska företag och organisationers efterlevnad av dataskyddsförordningen.

  Efter Schrems II-domen har organisationen gjort ytterligare en kampanj där de har lämnat in 101 klagomål, varav sex är kopplade till svenska företag och deras användande av Google Analytics respektive Facebook Connect (ett inloggningsalternativ som Svenska kyrkan inte använder).

  Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) utför för närvarande en tillsyn av de anmälda bolagen/organisationerna.

  Riskanalys pågår 

  I och med Schrems II-domen och de pågående tillsynsärendena hos Integritetsskyddsmyndigheten har kyrkokansliet startat ett projekt med syftet att analysera hur i första hand Facebook och Google Analytics nyttjas inom Svenska kyrkan. 

  Det finns nämligen en påtaglig risk att fler tillsynsärenden kommer att utföras, till exempel meddelar organisationen Noyb, att de siktar på att lämna in ytterligare 1001 klagomål. ​Det är därför viktigt att Svenska kyrkan förbereder och vidtar de åtgärder som är möjliga.

  Projektets uppgift är att beskriva risker och möjliga åtgärder för att kunna fortsätta använda verktyg för webbanalys och sociala medier på ett lämpligt sätt. Alternativa arbetssätt och verktyg utvärderas med målet att minimera den överföring av personuppgifter som sker.

  Arbetet fokuserar i första hand på de personuppgiftsbehandlingar där Trossamfundet Svenska kyrkan, det vill säga kyrkostyrelsen, är personuppgiftsansvarig. Arbetet görs tillsammans med kyrkokansliets dataskyddsombud. 

  Den nationella nivån har valt att fortsätta använda Facebook och Google Analytics som tidigare tills dess det finns mer information från Integritetsskyddsmyndigheten och EU gällande den tillsyn som pågår just nu. När mer information finns tas beslut om vägval framåt.

  Så snart arbetet är slutfört delas slutsatserna på intranätet.

   

  Skapad:2020-11-05 11:15:00

  I somras meddelade EU-domstolen en dom som påverkar Svenska kyrkans möjligheter att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES. Arbete pågår med frågan. Nationell nivå har kontakt med stiftens jurister.

  Läs mer om Schrems II-domen

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Liselotte Rogberg, Kommunikationsavdelningen
  Skapad
  2021-01-27
  X
  Dokumentid: 1525521- Webid: 129951 - Unitid: 2147483318