Välkommen till hållbarhetsportalen!

Här hittar du stödmaterial och inspiration till hållbarhetsarbetet i din församling, ditt pastorat och ditt stift. I den här portalen hittar du information om allt från gudstjänster där skapelseansvaret står i centrum till praktisk vägledning för arbetet med att bli en klimatvänlig kyrka.

Skapad:2022-08-26 17:52:00

Det ekumeniska initiativet Skapelsetid inleds 1 september. Under en dryg månad uppmuntras kyrkor och församlingar världen över att särskilt lyfta vårt förhållande till skapelsen i gudstjänst- och församlingslivet.

Läs mer om Lyssna till skapelsens rop!

Skapad:2021-05-18 15:06:00

Genom verksamhet och konsumtion påverkar vi människor miljön i alla led – lokalt och globalt. I församlingen behöver vi ibland extra kunskap om sakfrågan för att kunna uppgradera vårt hållbarhetsarbete. Vad säger lagen, hur gör vi en positiv påverkan, vilka verktyg och ramavtal finns till hands? Lär dig mer i de webbinarier som erbjuds.

Läs mer om Hållbarhetsseminarier
Skapad:2022-03-18 10:13:00

Välkommen att vara med i Framtidsfredag – en hoppfylld spin-off på Fridays for Future! Framtidsfredag vill vara ett sammanhang för öppna, utvecklande samtal och lärande för ett mer hållbart samhälle.

Läs mer om Framtidsfredag

 Fler händelser med hållbarhet i fokus

 • 20 oktober: Livsviktig körmusik för klimatet (digitalt 09:30-11:00)
 • 21-23 oktober: Det är aldrig så mörkt som före gryningen (Stiftsgården Rättvik)
 • 24-26 oktober: Ekoteologi i församlingen steg 1 (Stiftsgården Rättvik)
 • 26 oktober: High impact –Skadedjursbekämpning (digitalt 08:30-10)
 • 28 oktober: Kallställning av kyrkor (digitalt 08:30-11:30)
 • 10 november: High impact –Byggnadsenergi (digitalt 08:30-10)
 • 10 november: Solel - erfarenheter från Värö Stråvalla (digitalt eftermiddag)
 • 17 november: High impact – Klimatanpassning (digitalt 08:30-10)
 • 17 november: Synergier i hållbarhetsarbetet (digitalt 09:30-12:00)
 • 22 november: Klimatsmarta kyrkogårdar (digitalt 09-15:30)
 • 7 december: High impact – Flygfria gruppresor (digitalt 08:30-10:00)  
 • 15-17 mars 2023: Ekoteologi i praktiken (Stiftsgården Rättvik)

Flera händelser efter 18 oktober saknar information på Hållbarhetsportalen, men kommer bli lättare att lägga till i din kalender när det närmar sig. Alternativt anmälningssätt är alltid  att kontakta kyrkokansliet.hallbarhet@svenskakyrkan.se.​

Foto: Linda Mickelsson

Skapad:2018-08-08 23:55:00

Kyrkans miljödiplomering är ett ledningssystem för församlingens långsiktiga arbete med sin miljöpåverkan, där vi idag ser tydliga effekter i klimatförändringar och spridning av miljögifter. Ett systematiskt målinriktat arbete med miljöfrågor leder till ständiga förbättringar och möjliggör att nå målen i Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Läs mer om Miljödiplomering

 

Aktuella nyheter för hållbarhetsarbetet och större förändringar i portalen​

​​

Om hållbarhetsportalen

Hållbarhetsportalen berör den mångfald av andliga, miljörelaterade, sociala och ekonomiska frågor som ryms i arbetet för en hållbar kyrka och hel värld, men fokus ligger på den ekologiska dimensionen. Den kompletterar informationen som finns på stiftens intranätssidor.   

Hållbarhetsportalen är uppbyggd för att följa och stödja Kyrkans miljödiplomering, en standard som hjälper oss att genomföra miljöförbättringar i våra församlingar, pastorat och stift. Systematiskt miljöarbete enligt Kyrkans miljödiplomering förenklar också genomförandet av Svenska kyrkans klimatmål, lokalförsörjningsplanering och hjälper oss att förstå och arbeta med de globala målen i Agenda 2030. Lär dig mer om Miljödiplomering i Svenska kyrkans digitala miljöutbildning.

Lycka till i arbetet för en hållbar kyrka där vi tillsammans ges möjlighet att värna hela Guds skapelse, i ord och handling.