Intranätet är stängt

Du försöker komma in på Svenska kyrkans gamla intranät. Det har stängt och ersatts av en ny intranätslösning och det gemensamma intranätet Kornet.

Behöver du komma åt material som du tidigare hittade på detta intranät och nu inte vet var du hittar? Kontakta den som är ansvarig för innehållet, alternativt din chef eller uppdragsgivare om du är osäker eller behöver behörighet till Kornet.

”Så skön och ljuvlig är din boning, Herre kär, en öppen famn din kyrka, där jag får tröst och styrka, där jag av hjärtat prisar den godhet som du visar.”

Psalm 404 i Den svenska psalmboken